06/01/2020 - 22:15

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư:

Chống tham nhũng trước hết trong cơ quan chống tham nhũng và trong hoạt động tư pháp

(CT)- Sáng 6-1-2020, các đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Tại điểm cầu Cần Thơ, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đến dự.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu Ban Nội chính các cấp nâng cao trách nhiệm, làm tốt công tác tham mưu, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, đề xuất những vấn đề về nội chính, phòng chống tham nhũng (PCTN), hoàn thiện các thể chế về PCTN để “không thể tham nhũng”. Ban Nội chính các cấp cùng các cơ quan tư pháp cần tập trung làm tốt công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng từ giai đoạn điều tra để công tác này đạt hiệu quả cao hơn; đôn đốc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; quản lý sử dụng đất đai; chuyển nhượng, mua bán tài sản công… để phát hiện, xử lý nghiêm tham nhũng, nhất là các dự án đầu tư lớn; chủ động tham mưu sáng tạo, nghiêm túc việc thực hiện Quy định 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát hoạt động chống tham nhũng, trước hết trong cơ quan chống tham nhũng và trong hoạt động tư pháp.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị ngành Nội chính Đảng cần tiếp tục xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy của Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Nội chính Đảng có dũng khí đấu tranh với cái sai, thật sự liêm chính, bản lĩnh, vững vàng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng niềm tin yêu của nhân dân…

Năm 2019, Ban Nội chính Trung ương phối hợp, tham mưu có hiệu quả việc chỉ đạo xử lý 67 vụ án, 55 vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Đến nay, đã kết thúc chỉ đạo xử lý 17 vụ án, 32 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và 11 vụ án, 32 vụ việc thuộc diện tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý; tham mưu giúp Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN tổ chức 16 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN tại 41 tỉnh ủy, thành ủy và bộ ngành ở Trung ương. Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy đã chủ trì tổ chức  695 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp; tham mưu, đề xuất cấp ủy ban hành 455 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về nội chính, PCTN.

Các cơ quan chức năng đã khởi tố mới 11 vụ án, phục hồi điều tra 8 vụ án, kết thúc điều tra 22 vụ án/132 bị can; xét xử sơ thẩm 20 vụ án/85 bị cáo, phúc thẩm 15 vụ/157 bị cáo với những bản án nghiêm khắc. Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy đã chủ động, theo dõi nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy tăng cường chỉ đạo, xử lý kịp thời, hiệu quả 242 vụ việc phức tạp về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Trong đó, Cần Thơ được đánh giá đã làm khá tốt công tác này.

SƠN HÀ 

Chia sẻ bài viết