Đề nghị rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục chuyển viện

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị chấn chỉnh tinh thần, thái độ phục vụ chưa tốt, thiếu nhiệt tình trong khám chữa bệnh cho người dân ở một số bệnh viện và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục chuyển viện ở các bệnh viện. Nội dung trả lời của Sở Y tế như sau: