Đề nghị có chính sách thiết thực trong bao tiêu lúa hàng hóa

Cử tri thành phố đề nghị quy hoạch vùng lúa chất lượng cao và ban hành chính sách thiết thực, hiệu quả trong việc bao tiêu lúa hàng hóa cho nông dân. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau: