30/03/2008 - 09:40

Chính phủ chưa đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội bổ sung dự án Luật đầu tư công

Ngày 27-3, Văn phòng Chính phủ đã có công văn thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ chưa đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội bổ sung dự án Luật đầu tư công vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2008.

Sự cần thiết ban hành, phạm vi điều chỉnh của Luật đầu tư công cần tiếp tục được nghiên cứu kỹ hơn theo hướng không quy định trùng lặp, mâu thuẫn với Luật ngân sách nhà nước, Luật đầu tư và Luật xây dựng. Một phương án khác, theo ý kiến Thủ tướng, là đề nghị Quốc hội cho sửa đổi, bổ sung Luật đầu tư và đưa vấn đề đầu tư công vào thành một chương của Luật đầu tư, đồng thời sửa đổi, bổ sung Luật ngân sách nhà nước về các vấn đề có liên quan đến đầu tư công.

Trong khi chưa trình Quốc hội thông qua dự án Luật đầu tư công hoặc sửa đổi, bổ sung Luật đầu tư, Luật ngân sách nhà nước theo phương án nói trên, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương soạn thảo và trình Chính phủ dự thảo Nghị định ban hành Quy chế quản lý đối với hoạt động đầu tư không có xây dựng công trình.

T.T.N (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết