10/07/2008 - 22:21

Chiều cao trung bình của thanh niên Việt Nam tăng 4,5cm

Nhờ những nỗ lực của Việt Nam trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế xã hội đất nước, chiều cao trung bình của thanh thiếu niên và người trưởng thành đã được cải thiện rõ rệt, trong đó chiều cao trung bình của thanh niên từ 18-19 tuổi tăng 4,5 cm và nữ tăng 4,5 cm so với lứa tuổi này cách đây 25 năm.

Đáng chú ý, trong những năm gần đây, chất lượng dân số về thể lực, trí tuệ và tinh thần người Việt Nam từng bước được cải thiện cả 3 yếu tố thành phần về: thu nhập bình quân đầu người, tuổi thọ trung bình và chỉ số giáo dục. Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc về chỉ số phát triển con người (HDI) năm 2007-2008, so với các nước có cùng điều kiện kinh tế xã hội Việt Nam đã có những tiến bộ rõ rệt, xếp thứ 105/175 nước và đạt 0,733 điểm.

NGUYỄN THỊ THÚY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết