08/12/2019 - 17:05

Đồng chí Võ Văn Dũng, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới Thuận, phường Thới An:

Chi bộ phải quản lý chặt chẽ đảng viên

Chi bộ khu vực Thới Thuận có 10 đảng viên (ĐV). Nhằm ngăn ngừa suy thoái và vi phạm trong ĐV, 3 năm qua, Chi bộ đã thực hiện nhiều giải pháp mang lại hiệu quả thiết thực.

Trước hết, Chi bộ thường xuyên quan tâm công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho ĐV. Từ đó, đa số ĐV đều nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ trong việc thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng. Đồng thời, Chi bộ chủ động theo dõi, quản lý, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của ĐV nên đã phát huy được vai trò của ĐV trong tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào ở địa phương.

Đối với ĐV đi làm ăn xa, Chi bộ hướng dẫn ĐV làm đơn xin phép miễn sinh hoạt đảng 3 tháng, 6 tháng, 1 năm theo đúng quy định của Đảng. Hết thời gian xin phép, phải về tham gia sinh hoạt chi bộ và đóng đảng phí đầy đủ. Quá trình ĐV xin miễn sinh hoạt đi làm ăn xa, Chi bộ liên hệ chặt chẽ với cấp ủy địa phương nơi ĐV tạm trú và cấp ủy cơ quan, doanh nghiệp nơi ĐV làm việc để nắm tình hình chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước của ĐV.

Song song đó, Chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt, nhất là thực hiện nghiêm túc các Hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong sinh hoạt lệ, Chi bộ dành nhiều thời gian để quán triệt 27 nhóm biểu hiện suy thoái được chỉ ra trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và nội dung cốt lõi Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phân công ĐV kiểm điểm, tự phê bình xoay vòng và kể mẩu chuyện về Bác Hồ để chi bộ thảo luận và vận dụng vào thực tế. Qua việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, những ĐV có biểu hiện chưa tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; lơ là trong thực hiện nhiệm vụ được giao đều được nhắc nhở, khắc phục kịp thời.

Nhờ thực hiện giải pháp đồng bộ, nhất là tăng cường công tác quản lý ĐV, 3 năm qua, Chi bộ khu vực không có ĐV vi phạm. Hằng năm 100% ĐV đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

AN BÌNH (lược ghi)

Chia sẻ bài viết