04/12/2016 - 16:21

Chi bộ khu vực Bình Trung: Nâng cao chất lượng hoạt động

4 năm qua, Chi bộ khu vực Bình Trung, phường Long Hòa (quận Bình Thủy) luôn quan tâm nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4). Từ đó, chất lượng hoạt động của chi bộ được nâng lên, lãnh đạo tạo sức bật mới trong các phong trào…

Khu vực Bình Trung có 470 hộ, với 1.680 nhân khẩu, đời sống chủ yếu sản xuất nông nghiệp. Chi bộ khu vực có 25 đảng viên. Đồng chí Nguyễn Hữu Phước, Bí thư Chi bộ, cho biết: Trước đây, một số đảng viên trong chi bộ tham gia họp lệ chưa đầy đủ, ít đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết của chi bộ; một số cán bộ, đảng viên do mưu sinh nên chưa tích cực trong công tác. Thực hiện NQTW4, cuối năm 2012, Chi bộ đã kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, qua đó, phân tích giúp các đảng viên nhận thấy hạn chế, khuyết điểm, đồng thời đề ra biện pháp để khắc phục, sửa chữa.

Theo lãnh đạo của chi bộ, nhiều người dân khu vực Bình Trung đã phát triển mô hình trồng bông.

Một trong những biện pháp hiệu quả là Ban Chi ủy đã tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Theo các đảng viên trong chi bộ, từ khi thực hiện NQTW4, Ban Chi ủy thông báo thời gian họp chi bộ sớm hơn nên đảng viên chủ động sắp xếp công việc tham gia đầy đủ hơn. Trong sinh hoạt, Ban Chi ủy luôn gợi ý những vấn đề cần tập trung để các đảng viên suy nghĩ và thảo luận. Từ đó, mỗi cuộc họp đều có từ 8-10 ý kiến phát biểu thảo luận sôi nổi, có chất lượng, thể hiện tinh thần trách nhiệm của đảng viên nên đã giúp chi bộ đề ra nghị quyết lãnh đạo sát thực tế.

Ban Chi ủy quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của các đảng viên, qua đó giúp đảng viên khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Có những đồng chí trước đây còn những mặt hạn chế, qua tiếp thu góp ý của tập thể đã có sự chuyển biến, tiến bộ trong công tác. Điển hình như đồng chí Nguyễn Văn Đen, Khu vực Trưởng Quân sự. Trước đây, do mưu sinh nên đôi lúc anh Đen bỏ bê công việc. Tiếp thu góp ý của tập thể, anh Đen đã khắc phục các hạn chế, góp phần tạo chuyển biến tích cực trên lĩnh vực quân sự của khu vực, nhất là công tác tuyển quân, công tác tuần tra giữ gìn an ninh trật tự. Hay như đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng khu vực phụ trách an ninh, trước đây cũng do mưu sinh nên chưa tích cực tham gia công tác. Sau khi được tập thể góp ý, anh sắp xếp công việc hợp lý, tích cực hơn trong công tác, từ đó góp phần giảm tình trạng trộm cắp, đá gà, đánh bài trên địa bàn… "Nhờ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, 4 năm qua, các đảng viên trong chi bộ đã khắc phục tốt hạn chế, khuyết điểm nên hằng năm 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ" – đồng chí Nguyễn Hữu Phước, Bí thư Chi bộ thông tin thêm.

Thực hiện NQTW4, 4 năm qua, Chi bộ khu vực Bình Trung đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên tích cực vận động và hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế. Bà Huỳnh Thị Quang, người dân trong khu vực, kể: "Được khu vực tổ chức tập huấn kỹ thuật, tạo điều kiện vay 20 triệu đồng, năm 2014, tôi đã mở rộng mô hình trồng bông. Hai năm qua, bình quân mỗi năm tôi thu lời trên 150 triệu đồng". Theo đồng chí Võ Văn Ly, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân khu vực, đến nay, khu vực vận động nhân dân chuyển đổi được 25 ha ruộng sang trồng rau màu, cải tạo 50 ha vườn tạp trồng cây ăn trái; hỗ trợ giúp trên 100 hộ phát triển mô hình trồng bông cho thu nhập cao.

Song song đó, Chi bộ đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên tích cực vận động nhân dân đóng góp xây dựng hệ thống giao thông. Chỉ tính từ năm 2015 đến nay, khu vực đã vận động nhân dân hiến đất, đóng góp tiền với tổng trị giá hơn 1,2 tỉ đồng mở rộng, tráng bê tông 3 tuyến đường dài 750m. Bà Mai Thị Xuyến, người dân trong khu vực nói: "Năm rồi, cán bộ, đảng viên khu vực nhiệt tình vận động, tuyên truyền giúp nhân dân hiểu lợi ích chung của việc làm đường nên gia đình tôi đã góp gần 2 triệu đồng để làm đường".

Nhờ khắc phục tốt hạn chế, khuyết điể m, 4 năm qua, Chi bộ khu vực Bình Trung được công nhận trong sạch vững mạnh, riêng năm 2016 được công nhận trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết