22/08/2012 - 21:55

Chấm dứt hoạt động đối với thuê bao di động trả trước không đăng ký thông tin

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có Công văn số 2128/BTTTT-CVT gửi các Sở Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động và các đơn vị thuộc Bộ yêu cầu triển khai thực hiện quy định về quản lý thuê bao di động trả trước.

Theo nội dung công văn, thời gian qua, Thông tư 04/2012/TT-BTTTT ngày 13-4-2012, quy định về quản lý thuê bao di động trả trước đã bước đầu phát huy tác dụng tích cực đối với hoạt động quản lý thuê bao di động trả trước. Công văn này được triển khai nhằm nâng cao và tăng cường hơn nữa công tác quản lý thuê bao di động trả trước, đặc biệt đối với hoạt động phân phối SIM thuê bao, đăng ký, lưu giữ và sử dụng thông tin thuê bao di động trả trước theo đúng quy định tại Thông tư 04.

Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động cần rà soát công tác quản lý thuê bao trả trước của doanh nghiệp quy định tại Thông tư 04 và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, sau 3 tháng Thông tư 04 có hiệu lực (từ ngày 1-6); trong đó, các doanh nghiệp đặc biệt lưu ý đến việc thực hiện nghiêm các quy định về chuyển tiếp theo quy định tại Điều 21 Thông tư 04: “Sau 3 tháng kể từ ngày Thông tư có hiệu lực, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động tổ chức điểm đăng ký thông tin thuê bao theo quy định tại điểm b khoản 2 điều 14. Đồng thời, thuê bao di động trả trước không đăng ký thông tin thuê bao theo quy định hoặc cung cấp thông tin không chính xác sẽ bị chấm dứt hoạt động”.

VIỆT HÀ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết