10/09/2014 - 21:04

Cắt giảm thời gian và thành phần hồ sơ không cần thiết cho nhà đầu tư

(CT)- Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tại Công văn số 4458/UBND-NCPC về việc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Bộ phận “Một cửa liên thông” (MCLT) trong giải quyết một số thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn TP Cần Thơ, ban hành ngày 4-9-2014.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban ngành có liên quan tăng cường sự phối hợp trong giải quyết hồ sơ của nhà đầu tư do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch làm đầu mối trình; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết hồ sơ, để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp nhằm thu hút đầu tư; tránh đùn đẩy trách nhiệm, thực hiện đúng quy trình, trả kết quả về Bộ phận “Một cửa liên thông”, không được tự trả kết quả trực tiếp cho nhà đầu tư. Các đơn vị cần phối hợp rà soát các quy định pháp luật về thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực đơn vị phụ trách, để cắt giảm những quy định không cần thiết và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho nhà đầu tư. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; báo cáo UBND thành phố trường hợp các sở, ngành không hợp tác hoặc hợp tác nhưng còn đùn đẩy trách nhiệm, cố tình làm chậm trễ hồ sơ...

H.D

Chia sẻ bài viết