11/12/2012 - 21:16

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TP CẦN THƠ

Cần tiếp tục gỡ khó

Công bố quy hoạch XD NTM ở xã Trường Xuân, huyện Thới Lai.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) TP Cần Thơ, phát huy những kết quả đạt được từ những năm trước, chương trình xây dựng nông thôn mới (XD NTM) trên địa bàn thành phố đã tạo được những bước chuyển biến tích cực, góp phần thay đổi dần bộ mặt nông thôn, từng bước cải thiện đời sống của người nông dân. Dù vậy, công cuộc XDNTM ở thành phố vẫn còn nhiều khó khăn cần nhiều giải pháp khắc phục trong thời gian tới…

Cuối năm 2012, so với Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về NTM, huyện Cờ Đỏ có 1 xã đạt từ 14-18 tiêu chí (Trung An); 2 xã (Thới Đông, Thới Hưng) đạt từ 9-13 tiêu chí; 6 xã (Đông Thắng, Đông Hiệp, Trung Hưng, Trung Thạnh, Thới Xuân, Thạnh Phú) đạt từ 5 - 8 tiêu chí. Cũng trong thời gian này, Cờ Đỏ xây dựng nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập của người nông dân và có nhiều khả năng nhân rộng trong thời gian tới. Điển hình như: mô hình sản xuất 3 vụ lúa (doanh thu 110 triệu đồng/ha, lợi nhuận 50,83 triệu đồng/ha); mô hình 2 lúa - 1 màu (doanh thu 124,2 triệu đồng/ha, lợi nhuận đạt 59,95 triệu đồng/ha); mô hình 2 lúa - 1 cá (doanh thu 91 triệu đồng/ha, ước lợi nhuận 44,83 triệu đồng/ha...). Đến nay, huyện có 9/9 xã đã được UBND huyện phê duyệt đồ án quy hoạch, đạt 100 % kế hoạch; 9/9 xã tổ chức công bố các đồ án qui hoạch nông thôn mới ra dân. Theo nhận định ban đầu, các đồ án quy hoạch tương đối đảm bảo chất lượng, phù hợp với thực tế địa phương. Về kết quả này, ông Lâm Minh Trí, Phó Trưởng phòng Phòng NN&PTNT huyện Cờ Đỏ, cho rằng: Huyện đã tập trung thực hiện chương trình chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng đa dạng hóa cây trồng vật nuôi, đặc biệt là chỉ đạo xây dựng mô hình cánh đồng mẫu, ứng dụng công nghệ sinh thái, xuống giống cây màu, đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp… Trong XD NTM, Cờ Đỏ đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng các văn bản, chủ trương, chính sách để các ban ngành, đoàn thể… chủ động kế hoạch triển khai thực hiện; huy động được ý kiến đóng góp của người dân, huy động sức dân, doanh nghiệp cùng chính quyền địa phương XD NTM. Qua đó, kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống cầu, đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện có nhiều khởi sắc.

Không chỉ riêng Cờ Đỏ, theo Sở NN&PTNT TP Cần Thơ, năm 2012, công tác XD NTM trên địa bàn thành phố tiếp tục đạt được những kết quả đáng khích lệ. Số lượng các tiêu chí đạt ở các xã năm 2012 đều tăng so với năm 2011. Cụ thể, trong năm có 3 xã tăng 4-5 tiêu chí, 8 xã tăng 3 tiêu chí, 13 xã tăng 2 tiêu chí và có 6 xã tăng 1 tiêu chí so với năm trước. Đến nay, so với 20 tiêu chí trong Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về NTM, thành phố có: 3 xã đạt từ 14 - 18 tiêu chí, 11 xã đạt 9 - 13 tiêu chí, 19 xã đạt từ 5 - 8 tiêu chí và 3 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Kết quả này, theo ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc Sở NN&PTNT TP Cần Thơ, công tác XD NTM luôn được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Thành ủy, UBND thành phố. Bộ máy quản lý và điều hành chương trình XD NTM các cấp luôn được củng cố và hoàn thiện; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để đẩy mạnh XD NTM. Trong quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo XD NTM thành phố đã có phản ánh kịp thời về các tiêu chí chưa phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo trong năm luôn được chú tâm thực hiện nhằm để tháo gỡ các khó khăn trong quá trình thực hiện các tiêu chí XD NTM. Song song đó, thành phố thực hiện các chương trình lồng ghép như: phối hợp triển khai thực hiện đào tạo nghề nông thôn, khuyến nông - khuyến ngư, công tác thủy lợi, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng trường học, trạm y tế, đường giao thông nông thôn... nhằm đẩy nhanh tiến độ XD NTM… Đến nay, 36/36 xã của thành phố đã hoàn thành công tác xây dựng đồ án quy hoạch và đề án XD NTM. Đây là cơ sở cho các địa phương thực hiện các bước tiếp theo.

Dù đạt được kết quả khá khả quan, nhưng công cuộc XD NTM cũng phát sinh tồn tại, khó khăn cần giải quyết. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cho biết: Công tác tuyên truyền, vận động ở một số nơi chưa đi vào chiều sâu, nội dung và phương thức tuyên truyền còn mang tính lý luận, thiếu thực tiễn nên nhận thức của một bộ phận cán bộ, nhân nhân về XD NTM còn hạn chế, chưa phát huy được vai trò của quần chúng nhân dân. Sự phối hợp tổ chức thực hiện chương trình XD NTM của một số ban, ngành, đoàn thể với Ban Quản lý cấp xã đôi lúc chưa đồng bộ, nhất là trong giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Ngoài các vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Trưởng phòng Phòng NN&PTNT huyện Vĩnh Thạnh, cho rằng: Công tác triển khai thực hiện các tiêu chí XD NTM từng lúc, từng nơi còn chủ quan nóng vội, thiếu tính bền vững. Chưa có cán bộ chuyên trách phụ trách lĩnh vực nông thôn mới nên khó khăn trong công tác theo dõi, tổng hợp báo cáo. Nguồn nhân lực và trình độ cán bộ của Ban quản lý xã còn một số hạn chế. Đặc biệt, thời gian qua, chưa có văn bản chính thức của Trung ương về sửa đổi một số nội dung trong Bộ tiêu chí quốc gia về NTM theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ nên việc triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn...

Năm 2013, bên cạnh củng cố Ban chỉ đạo XD NTM, Ban quản lý xã NTM, nâng chất các tiêu chí đã đạt, các sở, ngành hữu quan và các huyện trên địa bàn thành phố tiếp tục công tác tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức về XD NTM từ thành phố đến cấp cơ sở. Đối với các xã đã lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết, nhanh chóng công bố quy hoạch đã được phê duyệt ra dân và triển khai các nội dung hiệu quả theo quy hoạch đã xây dựng. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân gắn với công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Trưởng phòng Phòng NN&PTNT huyện Vĩnh Thạnh, đề nghị: Các ngành hữu quan cần có chính sách hỗ trợ lãi suất để bà con vay phát triển sản xuất và xây dựng hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, lò sấy, trạm bơm điện...; có biên chế để bố trí cán bộ chuyên trách phụ trách lĩnh vực nông thôn mới đối với cấp huyện, xã. Các ngành chức năng cần tranh thủ hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất cho các xã như: ngành văn hóa thông tin cần đầu tư các trang thiết bị cho các nhà văn hóa, nhà thông tin, các khu thể dục thể thao, vui chơi, giải trí; ngành y tế có kế hoạch đầu tư mạng lưới y tế cơ sở cả về con người lẫn trang thiết bị; ngành giao thông có quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng đường liên xã, tạo điều kiện giao lưu và thuận tiện cho phương tiện vận chuyển hàng hóa; ngành giáo dục có kế hoạch đầu tư theo quy hoạch và xây dựng các trường đạt chuẩn, các phòng chức năng, dụng cụ dạy và học đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ dân trí, dân cư nông thôn...

Theo ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc Sở NN&PTNT TP Cần Thơ, thực hiện chương trình XD NTM là giải pháp then chốt để phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Chính vì vậy, các ngành hữu quan cần tăng cường nguồn lực đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn; nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ các cấp về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM. Bên cạnh đó, việc nâng cao nhận thức của người dân và các thành phần kinh tế về mục tiêu và ý nghĩa của chương trình; lồng ghép các nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu khác gắn với chương trình XD NTM là việc cần phải làm trong thời gian tới.

Bài, ảnh: Hà Triều

Chia sẻ bài viết