17/04/2024 - 18:55

Cần Thơ tụt hạng Chỉ số cải cách hành chính, tăng hạng Chỉ số về sự phục vụ hành chính năm 2023 

(CTO) - Bộ Nội vụ vừa công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2023.

Theo đó, đối với khối bộ, ngành, đứng đầu bảng xếp hạng là Bộ Tư pháp, kế tiếp là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (thứ 2), Bộ Tài chính (thứ 3); xếp cuối bảng là Bộ Công Thương.

Đối với khối địa phương, tỉnh Quảng Ninh dẫn đầu bảng xếp hạng, các thành phố: Hải Phòng, Hà Nội, lần lượt xếp thứ 2 và thứ 3; tỉnh An Giang xếp cuối bảng. Cần Thơ xếp thứ 42/63 tỉnh, thành phố (giảm 16 bậc so với năm 2022).

Mức độ quan tâm của người dân đối với 9 nhóm chính sách. Nguồn: SIPAS

Trong lịch sử đánh giá từ năm 2012 đến nay, năm 2023 là năm đầu tiên cả 63 tỉnh, thành đạt kết quả Chỉ số PAR INDEX trên 80%. Công tác cải cách hành chính tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực: thể chế, thủ tục hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như vẫn còn 26 địa phương chậm công bố, công khai và cập nhật thủ tục hành chính theo quy định; kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số nơi chưa nghiêm; việc số hóa hồ sơ, dịch vụ thanh toán trực tuyến chưa đáp ứng yêu cầu. Về cải cách thể chế, vẫn còn tình trạng chậm xử lý các văn bản trái pháp luật ở một số địa phương...

Đối với Chỉ số SIPAS, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng, kế tiếp là tỉnh Thái Nguyên (thứ 2) và Hải Dương (thứ 3); tỉnh Bắc Kạn đứng cuối bảng. Cần Thơ xếp thứ 23/63 tỉnh, thành thành phố (tăng 13 bậc so với năm 2022).

Năm 2023, có 9 nhóm chính sách công được lựa chọn để người dân đánh giá bao gồm các chính sách về điện sinh hoạt; trật tự, an toàn xã hội; an sinh xã hội; giao thông đường bộ; khám chữa bệnh; nước sinh hoạt; giáo dục phổ thông; cải cách hành chính; phát triển kinh tế.

Năm 2023, Chỉ số SIPAS của TP Cần Thơ có cải thiện về thứ hạng. Trong ảnh: Đoàn viên hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Cần Thơ.

Khảo sát cho thấy mức độ quan tâm của người dân đối với 9 nhóm chính sách trên khá cao, nằm trong khoảng từ 76,06% đến 81,19% và sự chênh lệch về mức độ quan tâm giữa các nhóm chính sách là không đáng kể. Trong đó, chính sách về điện sinh hoạt và chính sách trật tự, an toàn xã hội là 2 chính sách được quan tâm nhiều nhất.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết