19/11/2023 - 20:04

Cần Thơ đẩy mạnh công tác đào tạo đội ngũ cán bộ 

Các cấp ủy đảng, chính quyền TP Cần Thơ xác định công tác cán bộ (CB) có vai trò quyết định đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Từ đó, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng CB, từng bước xây dựng đội ngũ CB các cấp, nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay thành phố có 10.528 lượt được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ. Trong ảnh: Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, trao bằng tốt nghiệp cao cấp chính trị cho các cán bộ.

Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025 xác định khâu đột phá đầu tiên là phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút nhân tài, xây dựng đội ngũ CB các cấp giỏi chuyên môn nghiệp vụ, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập quốc tế… Cụ thể hóa khâu đột phá này, Thành ủy Cần Thơ đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 09-NQ/TU “Về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ CB lãnh đạo các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”. Các quận ủy, huyện ủy trực  thuộc ban hành nhiều nghị quyết, đề án, kế hoạch về công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CB. Nhờ vậy, công tác đào tạo đội ngũ CB, công chức (CC), viên chức (VC) được đẩy mạnh, từ năm 2020 đến nay có 10.528 lượt CB, CC, VC được đào, bồi dưỡng nâng cao trình độ.

Theo ông Huỳnh Thái Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Thạnh, công tác đào tạo, bồi dưỡng CB được Huyện ủy và các cấp ủy đảng, chính quyền coi trọng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết về “Xây dựng đội ngũ CB đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025”. Trên cơ sở đó, 3 năm qua, huyện đã cử 191 CB đi đào tạo sau đại học và cao cấp, trung cấp lý luận chính trị; cử 765 CB, CC, VC đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt. UBND huyện liên kết với Trường Đại học Cần Thơ tổ chức 1 lớp Đại học Ngôn ngữ Anh và 1 lớp Đại học luật cho 80 CB tham gia. Đến nay, so với năm 2020, trình độ chuyên môn của đội ngũ CB, CC, VC huyện như sau: trung cấp giảm 7,81%, cao đẳng giảm 11,4%, đại học tăng 22,6%, trung cấp lý luận chính trị tăng 1,57%, cao cấp lý luận chính trị tăng 0,14%. “Đội ngũ CB, CC, VC huyện được đào tạo nâng cao trình độ; được bố trí sử dụng đúng năng lực, sở trường của từng người, đã phát huy tốt năng lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển huyện Vĩnh Thạnh giai đoạn mới” - ông Huỳnh Thái Nguyên khẳng định.

Theo ông Đào Ngọc Chi, Bí thư Huyện ủy Phong Điền, Huyện ủy và UBND huyện đã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch về công tác này, đặc biệt là gần đây ban hành Đề án “Phát triển nguồn nhân lực huyện Phong Điền giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Huyện ủy và UBND huyện chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng, luân chuyển CB, CC, VC. Tính từ năm 2020 đến nay, huyện có 84 CB được đào tạo lý luận chính trị, 3 CB được đào tạo sau đại học và 24.408 lượt CB, CC, VC được bồi dưỡng. Đến nay, tất cả CB lãnh đạo, quản lý cấp huyện và xã, thị trấn có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên (80% có trình độ cao cấp); 100% có trình độ chuyên môn đại học trở lên (hơn 10% sau đại học).

Nhiều CB được đào tạo, bồi dưỡng, có trình độ mọi mặt, đã thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến tích cực nhiều lĩnh vực. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nhơn Ái, chia sẻ: “Tôi được tạo điều kiện đi học Thạc sĩ Quản lý kinh tế tại Học viện Chính trị Quốc gia khu vực 4. Năm 2022 hoàn thành khóa đào tạo, tôi được bổ sung nhiều kiến thức mới, từ đó thực hiện tốt hơn việc quản lý, điều hành kinh tế - xã hội của địa phương”.

Theo thống kê của Ban Tổ chức Thành ủy, đến nay, đội ngũ CB, CC, VC thành phố, về chuyên môn có gần 200 người trình có độ tiến sĩ (chiếm gần 1%), hơn 2.000 người có trình độ thạc sĩ (chiếm gần 15%), hơn 12.500 người có trình độ đại học (chiếm gần 83%); về chính trị: 6,18% có trình độ cao cấp và cử nhân, 27,4% có trình độ trung cấp. Đồng chí Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, khẳng định: Nhờ đẩy mạnh công tác đào tạo, trình độ mọi mặt của đội ngũ CB, CC, VC thành phố ngày càng được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển thành phố trong giai đoạn mới. Thời gian tới, BTV Thành ủy tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch CB; chú trọng đào tạo chuyên sâu sau đại học để có CB khoa học, chuyên môn giỏi trên từng ngành, từng lĩnh vực. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt chính sách thu hút, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, lực lượng trí thức trẻ có trình độ sau đại học phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố; tiếp tục thực hiện công tác luân chuyển CB các cấp, tạo điều kiện cho CB trưởng thành trong thực tiễn…

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết