14/01/2019 - 12:16

Đồng chí Trương Thái Hưng, Bí thư Chi bộ khu vực 4, phường Xuân Khánh:

Cần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền

Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ra đời rất kịp thời, nhằm củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đảng bộ phường Xuân Khánh đã triển khai, học tập, quán triệt nghị quyết trong toàn Đảng bộ phường. Chi bộ, Ban nhân dân, đoàn thể khu vực 4 đã thông báo, vận động 98% đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia học tập nghị quyết. 100% đảng viên Chi bộ đăng ký học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các đảng viên phát huy vai trò gương mẫu trong việc vận động người thân, nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước và đi đầu trong các cuộc vận động. Đồng thời, tích cực xây dựng và tham gia các mô hình: vận động nhân dân nâng cấp đường, hẻm, lát gạch vỉa hè, gắn camera an ninh với số tiền hơn 2,5 tỉ đồng; đóng góp hơn 30 triệu đồng tặng quà cho học sinh khó khăn trong các dịp Trung thu, năm học mới. Trong năm, không có đảng viên vi phạm các điều quy định đảng viên không được làm, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Theo tôi, để công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước nói chung và Nghị quyết Trung ương 4 nói riêng đến với đảng viên và nhân dân nhằm ngăn ngừa những suy nghĩ lệch lạc trong cán bộ, đảng viên, ngành Tuyên giáo cần phải tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, đưa thông tin nhanh và chính thống đến cán bộ, đảng viên, nhân dân. Sử dụng công nghệ thông tin trong việc thông tin tuyên truyền, như: Ban tuyên giáo soạn các thông tin quan trọng, có thông điệp rõ ràng gửi đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân qua tin nhắn, facebook, zalo…

Các cán bộ làm công tác Tuyên giáo cũng cần đổi mới tiếp cận thông tin trong tuyên truyền như cho ví dụ minh họa mang tính thời sự và đưa ra được các giải pháp căn cơ. Đừng thông tin chung chung hoặc thông tin lại những vấn đề dư luận đã tiếp thu. Đồng thời, đưa những giải pháp rõ ràng qua từng buổi tập huấn, học tập hoặc qua các cuộc họp, nhằm thu hút sự tham gia của đảng viên và nhân dân; đổi mới phương pháp thông tin hấp dẫn, có câu hỏi gợi mở, thúc đẩy sự trao đổi phản hồi, phản biện.

THANH THY (ghi)

 

Chia sẻ bài viết