17/04/2021 - 10:08

Cán bộ công nhân viên Công ty Nhiệt điện Cần Thơ ủng hộ 1 ngày lương để đóng góp quỹ tương trợ xã hội EVN năm 2021 

Trong quí I năm 2021, Cán bộ công nhân viên (CBCNV) Công ty Nhiệt điện Cần Thơ đã ủng hộ 01 ngày lương cơ bản với tổng số tiền 104.130.542 đồng để đóng góp vào quỹ tương trợ Xã hội EVN năm 2021.

Toàn cảnh nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I - Công ty Nhiệt điện Cần Thơ

Thực hiện theo chỉ thị liên tịch số 58/CTLT-EVNGENCO 2- CĐGENCO 2 ngày 26/03/2021 của Công đoàn Tổng công ty Phát điện 2 về việc đóng góp quỹ tương trợ Xã hội của EVN năm 2021. Tập thể CBCNV Công ty Nhiệt điện Cần Thơ đã hưởng ứng và vận động ủng hộ 01 ngày lương cơ bản với tổng số tiền 104.130.542 đồng để đóng góp vào quỹ tương trợ xã hội EVN năm 2021. Nguồn quỹ này nhằm mục đích kịp thời hỗ trợ Cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, không có điều kiện xây dựng nhà ở…đồng thời gây quỹ để thực hiện các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội trong năm 2021.

Trong những năm qua, Công ty Nhiệt điện Cần Thơ luôn sử dụng nguồn Quỹ tương trợ Xã hội hiệu quả để kịp thời hỗ trợ CBCNV mắc bệnh hiểm nghèo, thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương, thể hiện tinh thần tương thân tương ái hỗ trợ cộng đồng.

NĐCT

Chia sẻ bài viết