25/03/2021 - 02:52

Cái Răng hướng dẫn tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú

(CT) - Ngày 24-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận Cái Răng tổ chức hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận hướng dẫn các nội dung: thời gian tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú; đối tượng triệu tập và chủ trì hội nghị; đối tượng được lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú, thành phần tham dự, số lượng cử tri tham dự hội nghị và nội dung của hội nghị…

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN Cái Răng cũng lưu ý một số vấn đề khi tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú, như: biên bản hội nghị cử tri nơi cư trú phải ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự, diễn biến, kết quả hội nghị.

TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết