02/03/2011 - 08:16

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Các phong trào thi đua phải thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp với nguyện vọng nhân dân

Ngày 1-3, tại Trụ sở Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã họp phiên 41, tổng kết công tác năm 2010, bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2011 và tặng Kỷ niệm chương cho các đồng chí thành viên Hội đồng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp.

Theo bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, năm 2010, hoạt động của Hội đồng và Thường trực Hội đồng đã đảm bảo thực hiện theo quy chế, duy trì nền nếp sinh hoạt và hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ đề ra. Hội đồng đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, có tác dụng lan tỏa sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp. Ảnh: NGUYỄN DÂN (TTXVN) 

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng đã thảo luận, đóng góp vào dự thảo báo cáo tổng kết năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011. Nhiều ý kiến cho rằng năm 2011, phong trào thi đua cần chú trọng vào các mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định tăng trưởng kinh tế vĩ mô, xây dựng nông thôn mới. Trong hoạt động thi đua khen thưởng, cần chỉ đạo uốn nắn đội ngũ làm công tác thi đua các cấp và công khai các tiêu chí khen thưởng; bổ sung tiêu chí xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho các doanh nghiệp phải có văn bản của cơ quan kiểm toán xác nhận lành mạnh về vấn đề tài chính...

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao công tác thi đua, khen thưởng năm 2010, đã đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của đất nước. Thủ tướng nhấn mạnh, căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, các Bộ, ngành, Mặt trận, đoàn thể và các địa phương có kế hoạch cụ thể để tổ chức các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ trọng tâm là ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, góp phần phục hồi tăng trưởng kinh tế, bảo đảm quốc phòng an ninh, tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, và đảm bảo an sinh xã hội; đồng thời bám sát yêu cầu vừa trước mắt vừa lâu dài là nhân rộng gương người tốt, lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực, khen thưởng đúng, suy tôn đúng.

Thủ tướng lưu ý, các phong trào thi đua phải thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, sát với cuộc sống, phù hợp nguyện vọng của dân. Cần xây dựng các phong trào thi đua hưởng ứng 5 nội dung thi đua giai đoạn 2011 - 2015 đã được phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, trong đó năm 2011 tập trung lựa chọn một số phong trào để tiếp tục phát động; đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới; có sự gắn kết các phong trào, các cuộc vận động để nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Thủ tướng cho rằng cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng khen thưởng, chống mọi biểu hiện hình thức, bệnh thành tích; thi đua, khen thưởng phải thực sự là động lực to lớn và là biện pháp quan trọng xây dựng con người mới. Tăng cường khen thưởng đơn vị cơ sở và người lao động trực tiếp, tiêu biểu; khen thưởng thực hiện nhiệm vụ chính trị; khen thưởng đột xuất; khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, chú ý những tấm gương bình dị mà tiêu biểu.

Theo Thủ tướng, trên cơ sở tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các phong trào thi đua và công tác khen thưởng cần gắn kết với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động. Đẩy mạnh phong trào thi đua tập trung vào những vấn đề có tính đột phá như: đào tạo nguồn nhân lực, cải cách hành chính, xây dựng cơ sở hạ tầng...

CHU THANH VÂN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết