07/06/2023 - 19:31

Các khu công nghiệp Cần Thơ thu hút 1,866 tỉ USD vốn đầu tư 

(CT) - Theo Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ, trong tháng 5, các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ điều chỉnh 2 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (điều chỉnh giảm tổng vốn đầu tư và tiến độ thực hiện dự án Nhà máy chiếu xạ - giai đoạn 3 của Công ty TNHH Thái Sơn; điều chỉnh người đại diện theo pháp luật đối với dự án Công ty TNHH Wilmar Agro Việt Nam) tổng vốn đầu tư điều chỉnh giảm 3,19 triệu USD. Lũy kế 5 tháng đầu năm, các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ thu hút 1 dự án đầu tư mới, tổng vốn đầu tư 2,14 triệu USD; điều chỉnh 8 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tổng vốn đầu tư đăng ký tăng 48,35 triệu USD; chấm dứt 1 dự án, tổng vốn đầu tư đã đăng ký 0,87 triệu USD.

Dây chuyền đóng gói cá tra phi lê xuất khẩu của Công ty TNHH MTV Ấn Độ Dương, Khu công nghiệp Thốt Nốt.

Dây chuyền đóng gói cá tra phi lê xuất khẩu của Công ty TNHH MTV Ấn Độ Dương, Khu công nghiệp Thốt Nốt.

Tổng hợp đến nay, các khu công nghiệp Cần Thơ có 258 dự án còn hiệu lực. Trong đó có 220 dự án đang hoạt động, 16 dự án đang xây dựng, 5 dự án chưa xây dựng, 17 dự án ngưng hoạt động. Các dự án thuê 395,3ha đất công nghiệp, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,866 tỉ USD; vốn đầu tư đã thực hiện 1,121 tỉ USD chiếm 60% tổng vốn đầu tư đăng ký. Trong đó có 228 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,248 tỉ USD, vốn đầu tư thực hiện là 758,15 triệu USD chiếm 61% vốn đăng ký; 29 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký 608,78 triệu USD, vốn đầu tư thực hiện là 353,81 triệu USD chiếm 58% vốn đăng ký; 1 dự án ODA đang hoạt động, vốn đầu tư 9,49 triệu USD, vốn thực hiện 9,49 triệu USD chiếm 100% vốn đăng ký.

Tin, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết