07/10/2019 - 21:29

Các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu

Cử tri quận Thốt Nốt đề nghị cho biết giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu của thành phố trong thời gian tới. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp sau ứng phó với biến đổi khí hậu, như sau:

- Từng bước điều chỉnh mô hình tăng trưởng kinh tế đồng bộ cả về số lượng, chất lượng và hiệu quả. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm phát huy những lợi thế và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa - thương mại, dịch vụ - nông nghiệp công nghệ cao.

- Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các quy hoạch phát triển kinh tế  - xã hội, xây dựng, đô thị, thủy lợi, sản xuất nông nghiệp, ổn định dân cư… trên cơ sở tích hợp các yếu tố biến đổi khí hậu.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các địa phương và các bộ, ban ngành Trung ương trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về biến đổi khí hậu, phòng tránh  thiên tai, sạt lở bờ sông. Chương trình tăng trưởng xanh, Kế hoạch Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và các chương trình, kế hoạch, dự án liên quan đến biến đổi khí hậu đã ban hành.

- Đầu tư xây dựng các công trình kè chống sạt lở kiên cố, kết hợp di dời dân cư sống ven sông vào vùng ổn định, tổ chức cắm biển cảnh báo sạt lở. Đầu tư xây dựng, gia cố các vị trí sạt lở bằng các giải pháp dân gian, truyền thống (cừ dừa, cừ bạch đàn, cừ tràm …) tại các khu vực nông thôn

- Tiếp tục đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, giáo dục cộng đồng trong phòng chống sạt lở bờ sông, khuyến khích nhân dân không xả thải, không xây cất nhà cửa lấn chiếm lòng sông, không khai thác đất, cát ven sông.

Chia sẻ bài viết