22/02/2020 - 22:40

Cắc cớ chi?

Trầm Thanh Tuấn

Ngập ngừng qua ngõ gặp Xuân
Thấy đôi bướm trắng bay gần bay xa.
Lúng la… lúng liếng… nhành hoa
Ai vin vào tóc mà nhòa màu tươi.
Cắc cớ chi nở nụ cười,
Để Xuân phải gượng mà phơi nét buồn?
Cắc cớ chi đứng đầu thôn
Để màu áo đỏ đổ dồn mắt ai?
Làm cho Xuân cũng hao gầy
Nghiêng nghiêng sợi nhớ cho lây rây sầu
Đình làng mở hội đã lâu
Lá sen ai hái đội đầu thành duyên?
Người đông, chỉ thấy mình ên
Một cô áo đỏ làm quên tên mùa

 

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Cắc cớ chi