24/11/2009 - 09:14

TỔNG BÍ THƯ NÔNG ĐỨC MẠNH:

Các chiến sĩ cách mạng mãi mãi là những tấm gương sáng cho các thế hệ kế tiếp noi theo

Chiều 23-11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu chiến sĩ cách mạng các tỉnh, thành phố phía Nam bị địch bắt tù đày trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước, nhân dịp đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư gửi lời thăm hỏi đến các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày trong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc. Tổng Bí thư khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời biết ơn sự hy sinh, cũng như những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của các Anh hùng - liệt sĩ, các chiến sĩ cách mạng. Tổ quốc Việt Nam hoàn toàn độc lập, đất nước được như ngày hôm nay là nhờ có sự hy sinh và cống hiến lớn lao đó. Tấm gương kiên trung, bất khuất của các chiến sĩ cách mạng, không khuất phục trước những đòn tra tấn dã man, tàn bạo của kẻ thù là những gương sáng cho các thế hệ trẻ học tập và noi theo. Trong xây dựng và phát triển đất nước, các chiến sĩ cách mạng phát huy truyền thống anh hùng năm xưa, vượt lên những khó khăn của bản thân về sức khỏe, tuổi cao, vẫn tiếp tục đóng góp vào các phong trào tại địa phương và tích cực tham gia giáo dục thế hệ trẻ. Nhiều chiến sĩ cách mạng là những điển hình tiên tiến trong làm kinh tế, tham gia công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa mới ở các khu dân cư, giáo dục gia đình, con cháu chấp hành tốt chủ trương, pháp luật của Đảng và Nhà nước... Tổng Bí thư cho biết, hiện nay, Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang phát động Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đây là một cuộc vận động lớn, có ý nghĩa quan trọng cả trước mắt và lâu dài. Tổng Bí thư tin tưởng các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày trong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc là những người đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ; tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng bất khuất năm xưa, tùy theo sức khỏe của mình tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mãi mãi xứng đáng là những tấm gương sáng cho các thế hệ kế tiếp noi theo.

ĐỖ CƯỜNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết