29/11/2008 - 07:54

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư:

Các cấp ủy ngoài nước cần làm tốt hơn nữa công tác nghiên cứu, dự báo tình hình

Sáng 28-11, Hội nghị công tác Đảng ngoài nước với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tăng cường quản lý đảng viên ở nước ngoài” đã khai mạc tại Hà Nội. Các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Gia Khiêm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và đại diện một số ban, ngành của Đảng và Nhà nước đã tới dự Hội nghị.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Trương Tấn Sang ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của cán bộ, đảng viên làm công tác đối ngoại, công tác đảng ngoài nước vào các thành tựu của đất nước trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần nâng cao uy tín, vị thế nước ta trên trường quốc tế; củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam với các nước trên thế giới. Đồng chí Trương Tấn Sang chỉ rõ: Công tác Đảng ở ngoài nước trong thời gian qua còn một số hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của tình hình mới. Khả năng tham mưu chiến lược và dự báo còn hạn chế. Công tác tuyên truyền vận động quần chúng ở ngoài nước chậm được đổi mới. Việc quản lý đảng viên còn nhiều bất cập... Hội nghị cần nghiêm túc đánh giá những mặt đã làm được, tìm ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; từ đó bổ sung chương trình hành động bằng những giải pháp khắc phục thiếu sót, khuyết điểm thật khả thi và thiết thực.

Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp, khó lường. Đất nước ta vừa có cơ hội phát triển, vừa đối mặt với những khó khăn, thách thức. Trước tình hình đó, công tác Đảng ngoài nước trong thời gian tới càng có vị trí quan trọng, cần thiết hơn. Công tác Đảng ngoài nước cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, góp phần xây dựng Đảng ta vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đồng chí đề nghị Đảng ủy ngoài nước, các cấp ủy ngoài nước cần tập trung thực hiện tốt tư tưởng chỉ đạo của Đại hội X: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển”; đồng thời thực hiện tốt Chỉ thị 51-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường công tác Đảng ngoài nước trong tình hình mới. Các cấp ủy ngoài nước, các cơ quan đại diện ở ngoài nước làm tốt hơn nữa công tác nghiên cứu, dự báo tình hình để tham mưu với Đảng, Nhà nước về những giải pháp phù hợp với nước ta. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phải thường xuyên được đổi mới nhằm nâng cao sức thuyết phục, trau dồi bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; chủ động trong công tác tham mưu và vận động cộng đồng người Việt ở nước ngoài luôn hướng về quê hương, đất nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cấp ủy ngoài nước tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhân rộng những điển hình của cán bộ, đảng viên, quần chúng ở ngoài nước làm theo tấm gương của Người.

Hội nghị sẽ tổng kết hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X của Đảng bộ ngoài nước; 3 năm thực hiện Chỉ thị 51-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường công tác Đảng ngoài nước trong tình hình mới và sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở nước ngoài. Hội nghị làm việc đến ngày 29-11.

XUÂN KHU (TTXVN)

Chia sẻ bài viết