21/07/2017 - 20:49

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ:

Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tiếp tục tham mưu, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 11

Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Cần Thơ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11- NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước” (Nghị quyết 11) và tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới (BĐG). Đánh giá những kết quả đạt được của các cấp Hội LHPN trong công tác tham mưu, triển khai, thực hiện Nghị quyết 11, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, nhấn mạnh: 

 

Lãnh đạo thành phố chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 11 và thi hành Luật Bình đẳng giới, cá nhân đạt Giải thưởng “Phụ nữ Việt Nam tự tin tiến bước”. Ảnh: Q. LAM

 

- Thời gian qua, các cấp Hội LHPN trong thành phố tham mưu cấp ủy đảng tổ chức quán triệt sâu rộng Nghị quyết 11 trong hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân; xây dựng chương trình tổ chức thực hiện trong cả hệ thống chính trị, từng thời điểm có sơ kết để đánh giá, rút kinh nghiệm. Qua đó, tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức về công tác nữ, BĐG. Đồng thời, tham mưu cấp ủy đảng cụ thể hóa chế độ, chính sách đối với các tầng lớp phụ nữ, tạo điều kiện để chị em cống hiến và trưởng thành, xây dựng gia đình hạnh phúc. Nhiều cán bộ nữ giữ vị trí cao, nữ doanh nhân thành đạt trên các lĩnh vực. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy thành phố chiếm tỷ lệ 15,09%; cấp ủy quận, huyện chiếm tỷ lệ 21,02% (tăng 5,83% so với nhiệm kỳ trước); cấp ủy cơ sở chiếm tỷ lệ 22,71% (tăng 3,39%). Đại biểu nữ tham gia đại biểu Quốc hội chiếm tỷ lệ 28,57%; đại biểu HĐND các cấp đều tăng so với nhiệm kỳ trước; trong đó, cấp thành phố chiếm 23,64%; cấp quận, huyện chiếm 29,07%, cấp xã phường chiếm 26,3%. Các cấp Hội từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương trong đào tạo nghề, giải quyết việc làm, huy động các nguồn vốn, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”; “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”…, tạo điều kiện giúp phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quán triệt, triển khai Nghị quyết 11; tuyên truyền, phổ biến, thi hành Luật BĐG từng lúc, từng nơi chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao. Nhận thức của một số cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân về công tác phụ nữ và BĐG chưa thật sự đầy đủ; từng lúc, từng nơi công tác cán bộ nữ chưa được quan tâm đúng mức; một số nơi Hội LHPN chưa tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chưa gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết 11 với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương…

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị và Luật BĐG thời gian tới, các cấp Hội phụ nữ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ và BĐG, trọng tâm là Nghị quyết 11 và Luật BĐG, Chiến lược quốc gia về BĐG; tăng cường tham mưu, đề xuất về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và bổ nhiệm cán bộ nữ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát đôn đốc thực hiện đúng, đầy đủ chế độ, chính sách đối với phụ nữ; nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc… Các cấp Hội cần tập trung xây dựng hệ thống Hội trong sạch, vững mạnh; chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt NQTW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, tham mưu thực hiện tốt công tác phụ nữ, BĐG và Vì sự tiến bộ của phụ nữ, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm của các cấp Hội. 

QUỲNH LAM (ghi)

 

Chia sẻ bài viết