13/06/2022 - 21:05

Cả nước có 234 huyện đạt chuẩn nông thôn mới 

(CT) - Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến cuối tháng 5-2022, cả nước có 5.760 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), chiếm 70% tổng số xã xây dựng NTM, tăng 54 xã so với tháng trước; bình quân cả nước đạt 17 tiêu chí/xã. Bên cạnh đó, có 700 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 234 đơn vị cấp huyện thuộc 55 tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM. Hiện, cả nước có 16 tỉnh, thành có 100% số xã đạt chuẩn NTM. Đến nay, 63 tỉnh, thành phố đã tổ chức đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận 7.463 sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) với 4.061 chủ thể tham gia.

Huyện NTM Phong Điền, TP Cần Thơ ra quân dọn dẹp vệ sinh, xây dựng cảnh quan môi trường.

Huyện NTM Phong Điền, TP Cần Thơ ra quân dọn dẹp vệ sinh, xây dựng cảnh quan môi trường.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tiếp tục xây dựng khung pháp lý và cơ chế chính sách thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; hoàn thiện phương án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022. Bên cạnh đó, hướng dẫn các địa phương triển khai Chương trình OCOP và tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia năm 2022…

Tin, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết