30/11/2018 - 10:53

Cả nước có 121.248 doanh nghiệp thành lập mới

(CTO)- Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 11 tháng năm 2018, cả nước có 121.248 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký là 1.234,4 nghìn tỉ đồng, tăng 4,5% về số DN và tăng 9,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới đạt 10,2 tỉ đồng, tăng 4,1% so cùng kỳ.

Đây là tín hiệu tích cực cho thấy môi trường đầu tư, kinh doanh đang được cải thiện mạnh mẽ. Đồng thời việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể lên DN đang có chuyển biến tích cực; các hoạt động start-up cũng phát triển nhanh ở nhiều tỉnh, thành cả nước, cũng góp phần gia tăng số lượng DN thành lập mới.

Trong số DN thành lập mới có 42.600 DN trong ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy (chiếm 35,1% tổng số DN thành lập mới), tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước; 15.600 DN xây dựng, tăng 5,8%; 15.000 DN công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 0,6%; 9.200 DN khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác; 6.400 DN kinh doanh bất động sản, tăng 41,7%; 6.300 DN dịch vụ lưu trú và ăn uống, tăng 11% so cùng kỳ… Các vùng kinh tế gồm: đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long có số DN thành lập mới tăng so với cùng kỳ 2017. Riêng vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Tây Nguyên có số DN thành lập mới giảm.

Gia Bảo

Chia sẻ bài viết