18/04/2013 - 22:55

Bộ Tư lệnh Quân khu 9 kiểm tra công tác quân sự - quốc phòng huyện Vĩnh Thạnh

Trung tướng Nguyễn Phương Nam kiểm tra công tác bảo quản vũ khí trang bị tại Ban Chỉ huy Quân sự
thị trấn Vĩnh Thạnh.

Ngày 18-4, đoàn cán bộ Bộ Tư lệnh Quân khu 9 do Trung tướng Nguyễn Phương Nam làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra công tác quân sự - quốc phòng của huyện Vĩnh Thạnh.

Trong những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vĩnh Thạnh luôn duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp tốt với các lực lượng tuần tra, canh gác bảo vệ an toàn các ngày lễ, Tết và các sự kiện trọng đại diễn ra. Tính từ đầu năm 2012 đến nay, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã phối hợp tuần tra được 2.197 cuộc có 15.117 lượt đồng chí tham gia, đã bắt giao công an xử lý 35 vụ với 90 đối tượng, thu giữ tài sản trả lại cho nhân dân trị giá hơn 200 triệu đồng.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã triển khai thực hiện tốt công tác huấn luyện cho các đối tượng bảo đảm nội dung, thời gian theo qui định, đã tổ chức 2 lớp tập huấn cán bộ huấn luyện cơ sở cho 163 đồng chí và 1 lớp ấp đội trưởng có 53 đồng chí dự. Công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Công tác Đảng, công tác chính trị được quán triệt và thực hiện nghiêm túc, các chỉ thị, nghị quyết được quán triệt đến tất cả cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; triển khai thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Vĩnh Thạnh, Ban Chỉ huy Quân sự xã Thạnh Mỹ; kiểm tra hệ thống các văn bản, hồ sơ về công tác quân sự - quốc phòng; công tác giữ gìn, bảo quản vũ khí, trang bị, kiểm tra công tác huấn luyện lực lượng dân quân theo kế hoạch thường xuyên.

Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, nhìn chung các mặt công tác quân sự - quốc phòng địa phương của huyện Vĩnh Thạnh đã được chỉ huy các cấp quan tâm, thực hiện nghiêm túc, hệ thống văn bản, văn kiện được triển khai đồng bộ, đầy đủ, phù hợp với tình hình, công tác tham mưu huấn luyện của Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Vĩnh Thạnh, xã Thạnh Mỹ có nhiều tiến bộ, nhất là khâu thực hành huấn luyện, triển khai kế hoạch chiến đấu bảo vệ cơ quan đạt kết quả khá tốt.

Đoàn cũng lưu ý với cơ quan quân sự các cấp cần quan tâm hơn nữa trong chỉ đạo công tác tham mưu tác chiến, khắc phục một số thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, bổ sung thành phần Ban Tuyển sinh quân sự, bồi dưỡng kiến thức Tham mưu huấn luyện cho đội ngũ xã, phường, thị trấn, để góp phần xây dựng LLVT địa phương vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: HOÀNG KHIÊM

 

Chia sẻ bài viết