07/08/2008 - 08:09

Bộ trưởng Lê Doãn Hợp trả lời trực tuyến về “Chiến lược phát triển Thông tin và Truyền thông”

Ngày 6-8, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp đã trả lời 95 câu hỏi trực tuyến về “Chiến lược phát triển Thông tin và Truyền thông” của các nhà đầu tư, cán bộ, các tầng lớp nhân dân từ khắp các miền trong cả nước. Các câu hỏi tập trung vào 6 lĩnh vực: báo chí, xuất bản, viễn thông, bưu chính, công nghệ thông tin, tổng hợp.

Buổi trả lời trực tuyến của Bộ trưởng Lê Doãn Hợp được thực hiện trên cổng thông tin điện tử của Bộ đồng thời được truyền trực tiếp trên các phương tiện truyền thông của Bộ như: báo điện tử ICTnews, báo điện tử VietnamNet, trang tin điện tử VTC...

Bộ trưởng Lê Doãn Hợp cho biết: Mục tiêu của buổi giao lưu trực tuyến nhằm giải đáp một số thắc mắc như: Ngành Thông tin và Truyền thông phải làm gì để đưa lĩnh vực thông tin và truyền thông trở thành một trong những lĩnh vực có tỷ trọng lớn đóng góp vào tăng trưởng GDP của cả nước; từng bước hình thành và phát triển nền kinh tế tri thức. Mặt khác, phát triển lĩnh vực báo chí, xuất bản theo hướng nâng cao chất lượng tư tưởng và văn hóa, phong phú về nội dung và hình thức trình bày, hiện đại về mô hình, cơ cấu tổ chức và cơ sở vật chất - kỹ thuật; đồng thời xây dựng cơ chế quản lý phù hợp và khoa học.

Bộ trưởng đã trả lời cụ thể về quy hoạch phát triển ngành phát thanh truyền hình theo một lộ trình vững chắc, một số giải pháp để đưa báo chí đến với bạn đọc nhanh nhất. Về vấn đề quản lý blog, Bộ Thông tin - Truyền thông chủ trương không hạn chế phát triển blog nhưng cần quản lý chặt chẽ để hạn chế tình trạng bôi nhọ, nói xấu, xuyên tạc cá nhân và tuyên truyền, vận động chống phá nhà nước.

Trong lĩnh vực xuất bản, Bộ trưởng tập trung trả lời các câu hỏi liên quan đến các vấn đề chính như: chiến lược phát triển ngành Xuất bản đến năm 2020; các giải pháp để tăng cường việc đưa sách đến vùng sâu, vùng xa. Về mối quan hệ giữa văn hóa đọc truyền thống và văn hóa đọc trên mạng, Bộ trưởng cho rằng, hai phương thức đọc này sẽ bổ sung cho nhau, cùng song song tồn tại và phát triển.

Trả lời các câu hỏi búc xúc về lợi ích của phát triển CNTT chưa tới người dân nghèo, vùng nông thôn, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp cho biết, Bộ chủ trương thời gian tới triển khai chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, nhằm đưa điện thoại, Internet tới các vùng nông thôn Việt Nam; Tổ chức triển khai dự án “Phát triển Internet phục vụ cộng đồng nông thôn” tại tỉnh Hòa Bình. Đây là mô hình mẫu về xây dựng hạ tầng truyền thông và cung cấp dịch vụ công, dịch vụ gia tăng trên môi trường Internet cho cộng đồng nông thôn. Qua đó, Bộ sẽ hướng dẫn và phối hợp với các địa phương khác trên cả nước triển khai nhân rộng.

Về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn tới, Bộ trưởng chỉ rõ các nhóm giải pháp chính: Tăng cường nguồn vốn đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin. Trong đó, ngân sách nhà nước sẽ được ưu tiên bố trí cho các bộ, tỉnh, thành phố triển khai mô hình điểm, các dự án quan trọng quốc gia, hỗ trợ các địa phương có khó khăn về ngân sách; Kết hợp chặt chẽ giữa Kế hoạch ứng dụng CNTT với việc thực hiện Chương trình cải cách hành chính.

HOÀNG HOA - VIỆT HÀ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết