11/02/2011 - 09:09

Bộ Tài chính yêu cầu chưa tăng giá xăng dầu

Ngày 10-2, Bộ Tài chính đã có công văn số 1786/BTC-QLG về việc sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu: Trước mắt doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chưa điều chỉnh tăng giá xăng, dầu; tiếp tục trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) theo quy định tại Thông tư số 234/2009/TT-BTC ngày 9-12-2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế hình thành quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được tăng mức sử dụng từ Quỹ BOG để bù đắp mức chênh lệch giữa giá bán hiện hành thấp hơn giá cơ sở phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá xăng, dầu theo chỉ đạo của Liên Bộ Tài chính - Công Thương. Mức sử dụng Quỹ BOG đối với lượng xăng, dầu thực tế bán ra cụ thể như sau: xăng tăng thêm 450 đồng/lít (từ 1.200 đồng/lít lên 1.650 đồng/lít); điêzen: tăng mức sử dụng Quỹ BOG thêm 700 đồng/lít (từ 1.600 đồng/lít lên 2.300 đồng/lít); dầu hỏa: tăng mức sử dụng Quỹ BOG thêm 950 đồng/lít (từ 1.200 đồng/lít lên 2.150 đồng/lít), madut: tăng mức sử dụng Quỹ BOG thêm 700 đồng/lít (từ 700 đồng/lít lên 1.400 đồng/lít.

Do phạm vi, quy mô hoạt động của các doanh nghiệp khác nhau nên tổng số tiền trích, sử dụng và số dư Quỹ BOG tại mỗi doanh nghiệp có khác nhau. Để đảm bảo phản ánh đúng chi phí phát sinh do thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá, Bộ Tài chính đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối thực hiện việc trích lập, sử dụng và hạch toán Quỹ BOG theo đúng quy định tại thông báo. Phần chênh lệch thu chi Quỹ BOG phát sinh sẽ được xử lý theo quy định trong thời gian tiếp theo.

Thời gian sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với mức trên sẽ có hiệu lực từ 0 giờ ngày 11-2-2011.

THÙY DƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết