09/01/2009 - 08:24

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điểm về thuế thu nhập cá nhân

Bộ Tài chính vừa có công văn hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) để xử lý thời gian quá độ trước và sau 1-1-2009 - thời điểm bắt đầu Luật Thuế TNCN có hiệu lực thi hành.

Theo đó, về cổ tức, tiền lương, tiền thưởng ... của cá nhân có nguồn gốc phát sinh từ năm 2008 trở về trước nhưng được chi trả vào năm 2009 thì áp dụng các chính sách thuế của năm phát sinh thu nhập, không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN đối với các khoản thu nhập này.

Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho khoản doanh thu phát sinh trong tháng 12-2008, kê khai vào tháng 1-2009 đồng thời thực hiện quyết toán thuế (nếu nộp thuế theo kê khai) chung vào năm 2008. Riêng về cá nhân chuyển nhượng bất động sản (BĐS), hướng dẫn của Bộ Tài chính đã chia ra 2 trường hợp. Trong đó: Cá nhân chuyển nhượng BĐS đã có hợp đồng chuyển nhượng theo quy định của pháp luật trước ngày 31-12-2008 nhưng từ 1-1-2009 chưa nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất và chưa hoàn thành thủ tục chuyển nhượng thì cá nhân thực hiện kê khai nộp thuế TNCN. Cá nhân chuyển nhượng nhà chung cư: do năm 2008 trở về trước chưa có chính sách động viên về thuế đối với chuyển nhượng nhà chung cư của cá nhân, vì vậy các trường hợp cá nhân đã có hợp đồng chuyển nhượng nhà chung cư và đã thanh toán tiền trước 31-12-2008 thì không thu thuế TNCN.

Theo Bộ Tài chính, cách tính thuế được tính trên 2 phương pháp là: Áp dụng thuế suất 2% tính trên giá chuyển nhượng BĐS và áp dụng thuế suất 25% tính trên thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng BĐS. Tuy nhiên, để tính thuế TNCN các khoản chuyển nhượng này, Bộ Tài chính còn đề nghị Cục Thuế chỉ đạo cơ quan thuế áp dụng tính thuế theo mức thuế suất 2% tính trên giá chuyển nhượng BĐS. Trường hợp nếu tính theo mức thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng có số thuế phải nộp cao hơn thì được áp dụng theo mức thuế suất 25% tính trên thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng BĐS (nếu lỗ thì không phải nộp thuế TNCN). Cá nhân áp dụng mức thuế suất 25% khi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ để làm căn cứ xác định thu nhập tính thuế từ hoạt động chuyển nhượng BĐS.

MINH PHƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết