18/04/2009 - 09:58

Bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm kích cầu đầu tư và tiêu dùng

* Sửa đổi, bổ sung một số điều về bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại

* Sửa đổi, bổ sung một số điều về việc sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

(TTXVN)- Ngày 16-4-2009, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 58/2009/QĐ- TTg, về việc bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp.

Theo Quyết định này, từ 1-5 đến hết 31-12-2009, 5 mặt hàng, dịch vụ được giảm 50% thuế suất giá trị gia tăng gồm: sợi, vải và sản phẩm may mặc, da giày các loại; giấy và các sản phẩm bằng giấy các loại, trừ sách quy định tại điểm o khoản 2 điều b của Luật Thuế giá trị gia tăng và Giấy in báo; xi măng; gạch, ngói các loại; xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh trên 125cm3.

Các lô hàng nhập khẩu là máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ thuộc loại trong nước chưa sản xuất cần được nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp được kéo dài thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng đến 180 ngày...

Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý IV năm 2008 đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất sợi, dệt, nhuộm, may và sản xuất các mặt hàng da giày.

Giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) từ 1/5-31/12/2009.

* Ngày 17-4-2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21-1-2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại.

Theo đó, sửa đổi khoản 1 và bổ sung khoản 3 Điều 3 của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ; sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg. Đáng chú ý, đối tượng được Ngân hàng Phát triển Việt Nam bảo lãnh vay vốn là doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (kể cả hợp tác xã) có vốn điều lệ tối đa 20 tỉ đồng hoặc sử dụng dưới 1.000 lao động.

* Ngày 15-4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 56/2009/QĐ- TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2009/QĐ- TTg về việc sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để tiếp tục thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn giai đoạn 2009-2015.

Theo đó, Điều 1 của Quyết định 56/2009/QĐ- TTg được sửa đổi, bổ sung như sau: Tiếp tục sử dụng vốn đầu tư phát triển của Nhà nước để hỗ trợ địa phương thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn đến hết năm 2015. Đồng thời các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được sử dụng nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để đầu tư trạm bơm điện phục vụ sản xuất tưới tiêu sản xuất nông nghiệp khi có nhu cầu.

Bổ sung điều 4a như sau: Căn cứ tổng mức vốn vay ưu đãi năm 2009 đã được phân bổ, trường hợp có nhu cầu đầu tư trạm bơm điện phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định phân bổ mức vốn cụ thể để đầu tư trạm bơm điện phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp.

Chia sẻ bài viết