21/07/2020 - 22:25

Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ VIII 

(CT)- Ngày 21-7-2020, Đại hội (ĐH) Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 bế mạc.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt ĐH.

ĐH đã nghe Ban Chấp hành Đảng bộ Khối báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 7 ủy viên; bầu đồng chí Huỳnh Minh Truyền giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; bầu đồng chí Nguyễn Thị Kim Phương và đồng chí Đặng Hải Âu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 5 ủy viên, bầu đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Phương làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. ĐH đã bầu 21 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự ĐH Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại ĐH, các đảng viên đã biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐH, thống nhất thực hiện 9 chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, phấn đấu có trên 98% cán bộ, đảng viên được học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động chủ doanh nghiệp trong các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ có đủ 3 đảng viên chính thức trở lên làm việc ổn định tại doanh nghiệp, thành lập tổ chức Đảng; phấn đấu hằng năm đạt từ 65% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. ĐH cũng thống nhất với chỉ tiêu tập trung phấn đấu đạt từ 90% trở lên doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, thực hiện đầy đủ các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; đảm bảo chế độ, chính sách với người lao động và nghĩa vụ đối với Nhà nước; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội…

Trong nhiệm kỳ mới, ĐH thống nhất thực hiện mục tiêu: Đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể vững mạnh; phát huy dân chủ; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; góp phần xây dựng TP Cần Thơ văn minh, hiện đại.

Tin, ảnh: HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết