12/11/2022 - 19:07

Bảo đảm tuyệt đối không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống 

* Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp chính quyền về đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên địa bàn TP Cần Thơ

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Công điện số 1085/CÐ-TTg ngày 11-11-2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu.

Công điện gửi bộ trưởng các bộ: Công Thương, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Ðầu tư, Công an, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực Thuộc trung ương.

Hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn TP Cần Thơ. Ảnh: N.H

Công điện nêu rõ:

Thời gian vừa qua, thị trường xăng dầu trong nước có hiện tượng một số doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh hoặc bán với số lượng hạn chế, tập trung tại một số tỉnh, thành phố phía Nam, sau đó đã lan ra các địa phương phía Bắc, gây ảnh hưởng đến tâm lý xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Trước tình hình trên, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, cơ quan liên quan để theo thẩm quyền và quy định hiện hành thực hiện tổng thể các giải pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn và bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước, bao gồm cả những giải pháp trước mắt và lâu dài. Các bộ, cơ quan: Công Thương, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và cơ quan, đơn vị liên quan đã có nhiều nỗ lực, tập trung triển khai thực hiện các giải pháp, biện pháp cụ thể để bảo đảm nguồn cung cho thị trường trong nước. Tuy nhiên, kết quả xử lý chưa có chuyển biến rõ nét, tình trạng thiếu hụt xăng dầu cục bộ vẫn tiếp tục diễn ra, gây bức xúc trong dư luận và nhân dân.

Ðể sớm khắc phục tình trạng nêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan liên quan nghiêm túc, khẩn trương thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung các nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

1. Bộ trưởng Bộ Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được Chính phủ giao tại Nghị định số 95/2021/NÐ-CP ngày 1- 11-2021 và Nghị định số 83/2014/NÐ-CP ngày 3-9-2014 về kinh doanh xăng dầu chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ về công tác điều hành thị trường xăng dầu, trong đó:

a) Chỉ đạo ngay các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước, bảo đảm tuyệt đối không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế và tiêu dùng của xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát việc bảo đảm tổng nguồn xăng dầu tối thiểu của các thương nhân theo đúng quy định. Triển khai quyết liệt các giải pháp theo thẩm quyền để khắc phục tình trạng thiếu hụt xăng dầu cục bộ ngay từ ngày 12 tháng 11 năm 2022.

b) Khẩn trương rà soát, đề xuất sửa đổi bổ sung Nghị định số 95/2021/NÐ-CP ngày 1-11-2021 và Nghị định số 83/2014/NÐ-CP ngày 3-9-2014 về kinh doanh xăng dầu theo trình tự, thủ tục rút gọn; bảo đảm khoa học, hợp lý, hiệu quả, khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và công tác quản lý nhà nước, hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; báo cáo Chính phủ trong tháng 11 năm 2022.

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công Thương và các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu định kỳ trước ngày 20 hằng tháng rà soát, tổng hợp, thống kê các chi phí liên quan đến kinh doanh xăng dầu và chủ động xem xét việc điều chỉnh theo quy định, bảo đảm sát với thực tiễn của thị trường và hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Thực hiện ngay nhiệm vụ này để phục vụ kỳ điều hành giá ngày 21 tháng 11 năm 2022. Các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm báo cáo kịp thời, trung thực, chính xác các thông tin theo yêu cầu của Bộ Tài chính.

3. Bộ trưởng các bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Ðầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, xử lý những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia; hoàn thiện phương án nâng mức dự trữ quốc gia xăng dầu theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ và quy định của Luật dự trữ quốc gia và các văn bản hướng dẫn liên quan.

4. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo các ngân hàng thương mại rà soát cụ thể vướng mắc của từng doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu để xử lý, hỗ trợ tháo gỡ kịp thời và tạo điều kiện tối đa bảo đảm nguồn vốn tín dụng cho doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

5. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với bộ trưởng các bộ: Công Thương, Tài chính chỉ đạo các cơ quan báo chí và phối hợp với Ðài Truyền hình Việt Nam, Ðài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam để thông tin tuyên truyền có định hướng, phản ánh khách quan, trung thực, toàn diện về tổng thể thị trường xăng dầu trong nước và thế giới trong bối cảnh có nhiều khó khăn như hiện nay, ổn định tâm lý xã hội và người dân, tránh gây hoang mang trong dư luận. Các bộ: Công Thương, Tài chính chủ động cung cấp thông tin kịp thời cho Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí theo quy định.

6. Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam chỉ đạo Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn có phương án phân phối xăng dầu hợp lý, ưu tiên nhu cầu mua hàng của doanh nghiệp đã và đang nhập khẩu xăng dầu để hỗ trợ bù đắp chi phí.

7. Bộ trưởng các bộ: Công Thương, Công an, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thủ trưởng các cơ quan chức năng liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi đầu cơ găm hàng, buôn lậu xăng dầu qua biên giới và các hành vi vi phạm khác trong kinh doanh xăng dầu; đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm nguồn cung xăng dầu và an ninh năng lượng quốc gia.

m Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường cũng vừa ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp chính quyền về đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên địa bàn TP Cần Thơ các tháng cuối năm 2022 và thời gian tới.

Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo: Các sở, ngành, UBND quận, huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện hiệu quả, đúng quy định tại nghị định, công điện, các văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, đảm bảo nguồn xăng dầu phục vụ cho phục hồi và phát triển kinh tế của TP Cần Thơ.

Sở Công Thương thành phố chủ trì, phối hợp tham mưu UBND thành phố các biện pháp điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn nhằm đảm bảo nguồn cung cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thông trên địa bàn thành phố. Chấn chỉnh hoạt động kinh doanh xăng dầu đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động xem xét, cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, đảm bảo phát triển hệ thống cơ sở kinh doanh xăng dầu giai đoạn 2021-2025.

Cục Quản lý thị trường thành phố triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Công Thương liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm liên quan đến xăng dầu. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 thành phố) tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về các điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định hiện hành. Ðồng thời thông tin rộng rãi số điện thoại đường dây nóng của lực lượng quản lý thị trường để tiếp nhận thông tin của người tiêu dùng phản ánh về các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.

Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh, phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh, vận chuyển xăng, dầu. UBND các quận, huyện phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện định hướng phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu...

Các thương nhân kinh doanh xăng dầu đảm bảo nguồn cung nhiên liệu thường xuyên, đều đặn cho hệ thống hoạt động. Ðề nghị các tập đoàn kinh doanh xăng dầu đầu mối có chỉ đạo tăng cung ứng xăng dầu cho các thương nhân đầu mối trên địa bàn TP Cần Thơ để bù đắp gián đoạn nguồn cung nhiên liệu từ đầu mối bên ngoài thành phố gây thiếu hụt cục bộ trong thời điểm hiện nay…

TTXVN - N.H

Chia sẻ bài viết