16/05/2021 - 18:00

Bảo đảm không tập trung quá đông người ở phòng bỏ phiếu tại cùng một thời điểm

(TTXVN) - “Căn cứ vào quy mô, số lượng cử tri ở từng khu vực bỏ phiếu và yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở địa phương, UBND cấp xã và Tổ bầu cử xây dựng kế hoạch, lịch trình bỏ phiếu để chủ động điều tiết, phân chia thời gian bỏ phiếu của cử tri ở từng thôn, tổ dân phố, cụm dân cư, nhóm hộ gia đình... và thông báo rộng rãi cho cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu biết, bảo đảm tại cùng một thời điểm trong ngày bầu cử không tập trung quá đông người ở phòng bỏ phiếu”, đó là một trong những đề nghị của Hội đồng Bầu cử quốc gia đối với Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhằm chỉ đạo thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Do dịch bệnh COVID-19 tiếp tục phát sinh nhiều tình huống mới, Hội đồng Bầu cử quốc gia đề nghị Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, lưu ý chỉ đạo những việc sau:

Việc thực hiện yêu cầu giãn cách xã hội, cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 tại một số địa phương đã dẫn đến biến động về danh sách cử tri của một số khu vực bỏ phiếu. Đối với các khu vực bỏ phiếu có số lượng cử tri tăng thêm lớn, đề nghị địa phương thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 225/VPHĐBCQG-PL ngày 11-5-2021 của Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia. Đối với các khu vực bỏ phiếu có số lượng cử tri giảm nhiều đến mức ít hơn số lượng cử tri tối thiểu để thành lập khu vực bỏ phiếu theo quy định, thì căn cứ vào thực tế mà UBND cấp xã quyết định: vẫn tiếp tục khu vực bỏ phiếu đó (dự phòng trường hợp cử tri đã đăng ký quay trở lại trước ngày bầu cử); hoặc giải thể khu vực bỏ phiếu và Tổ bầu cử ở đó để ghép chung vào khu vực liền kề trong cùng đơn vị bầu cử, bảo đảm thuận tiện cho cử tri và phù hợp với năng lực của tổ chức phụ trách bầu cử trên địa bàn. Quyết định giải thể khu vực bỏ phiếu phải được sự phê chuẩn của UBND cấp huyện. UBND cấp xã phải thông báo kịp thời, rộng rãi đến cử tri về việc thay đổi khu vực bỏ phiếu để cử tri biết và thực hiện.

Về các trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng và xử lý được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 160/NQ-HĐBCQG ngày 22-3-2021 của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Đối với các khu vực bỏ phiếu đã được Hội đồng Bầu cử quốc gia cho phép thực hiện bầu cử sớm, đề nghị các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương tổ chức việc bầu cử an toàn, chu đáo, đúng quy định. Ủy ban Bầu cử các địa phương chỉ đạo rà soát, kiểm tra kỹ hiện trạng các con dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử, nếu có hiện tượng hoặc nguy cơ bị gãy, hỏng, mờ... không thể tiếp tục sử dụng thì khẩn trương tổ chức khắc bổ sung, thay thế. Đối với những khu vực bỏ phiếu có số lượng lớn cử tri phải cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung hoặc tại nhà, cơ sở lưu trú thì đề nghị địa phương xem xét, quyết định chuẩn bị hòm phiếu phụ và khắc bổ sung con dấu “Đã bỏ phiếu” với số lượng phù hợp, đáp ứng yêu cầu tổ chức việc bỏ phiếu.

Con dấu “Đã bỏ phiếu” được khắc theo mẫu quy định tại Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18-1-2021 của Hội đồng Bầu cử quốc gia nhưng có thể để trống phần số của Tổ bầu cử; khi sử dụng để đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào thẻ cử tri, thành viên Tổ bầu cử sẽ tự điền số vào ô trống đó. Đối với các khu vực bỏ phiếu còn lại, tùy theo yêu cầu, tình hình thực tế, Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động hướng dẫn, chỉ đạo các Tổ bầu cử sử dụng hòm phiếu phụ và con dấu “Đã bỏ phiếu” tương tự như đã thực hiện tại các kỳ bầu cử trước đây.

DƯƠNG ANH TÙNG

Chia sẻ bài viết