10/03/2021 - 10:39

Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm so với tháng trước 

(CT) - Do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021 kéo dài 7 ngày và dịch COVID-19 diễn ra tại một số địa phương làm cho tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước trong tháng 2-2021 có chiều hướng giảm so với tháng trước.

Người dân mua sắm tại một cửa hàng Co.opFood nằm trên địa bàn quận Cái Răng,  TP Cần Thơ. Ảnh: MỸ THANH

Người dân mua sắm tại một cửa hàng Co.opFood nằm trên địa bàn quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Ảnh: MỸ THANH

Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2 ước tính đạt 439.700 tỉ đồng, giảm 5,4% so với tháng trước và tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 354.500 tỉ đồng, giảm 3,5% so với tháng trước và tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 41.500 tỉ đồng, giảm 11,5% và giảm 0,1%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 915 tỉ đồng, giảm 40,8% và giảm 60,8%; doanh thu dịch vụ khác đạt 42.700 tỉ đồng, giảm 12,6% và tăng 2,7%.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 904.500 tỉ đồng, tăng 5,49% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 5,52% (cùng kỳ năm 2020 tăng 5,4%). Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 2 tháng đầu năm nay ước tính đạt 722.100 tỉ đồng, chiếm 79,8% tổng mức và tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lương thực, thực phẩm tăng 9,5%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 8,7%; may mặc tăng 4,2%; vật phẩm văn hóa, giáo dục tăng 3,1%; phương tiện đi lại tăng 2,6%. Ðối với doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 2 tháng đầu năm ước tính đạt 88.400 tỉ đồng, chiếm 9,8% tổng mức và giảm 4,3% so với cùng kỳ năm trước...

CHI MAI

Chia sẻ bài viết