23/09/2021 - 06:53

Ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính 

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính (CCHC) của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn.

Tình nguyện viên hướng dẫn người dân đăng ký thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa UBND quận Bình Thủy.

Tình nguyện viên hướng dẫn người dân đăng ký thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa UBND quận Bình Thủy.

Quy chế nhằm đánh giá toàn diện, chính xác tình hình, kết quả CCHC của các cơ quan, đơn vị, làm cơ sở để xem xét, biểu dương, khen thưởng  tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót và xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị vi phạm quy định về CCHC. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm, sự chủ động của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trong công tác CCHC. Việc đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC được thực hiện định kỳ hằng năm. Các đơn vị, địa phương thực hiện tự đánh giá, chấm điểm; phê duyệt báo cáo và hoàn thành việc nhập dữ liệu kết quả vào phần mềm chấm điểm chỉ số CCHC do Sở Nội vụ quản lý, chậm nhất là ngày 7-1 của năm sau liền kề năm đánh giá.

Cơ quan, đơn vị sẽ bị trừ điểm nếu có đơn thư tố cáo, kiến nghị đúng sự thật về thái độ, hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phòng, ban chuyên môn do cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý. Hoặc người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên; thực hiện không tốt các nội dung quản lý được báo chí phản ánh (đúng sự thật). Các đơn vị sẽ được điểm cộng khi thứ hạng các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong các bộ chỉ số CCHC, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thuộc phạm vi phụ trách tăng so với năm trước (áp dụng đối với sở, ngành) và chỉ số hài lòng của các đơn vị hành chính cấp xã đạt trên 85% (đối với cấp huyện).

Tin, ảnh: Q. THÁI

 

Chia sẻ bài viết