21/04/2016 - 21:07

AN GIANG
chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số

Thực hiện Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào DTTS nghèo, đời sống khó khăn vùng ĐBSCL, giai đoạn 2013- 2015, tỉnh An Giang đã hỗ trợ trên 12 tỉ đồng cho 397 hộ; tổ chức mở lớp đào tạo nghề cho 83 người; đã hỗ trợ cho hàng trăm hộ vay vốn để tạo việc làm, phát triển sản xuất…

UBND tỉnh An Giang cũng đã phê duyệt danh sách 18.066 nhân khẩu thuộc hộ nghèo vùng khó khăn được hỗ trợ trực tiếp theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg. Đặc biệt, việc thực hiện Quyết định 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chính sách hỗ trợ di dân, thực hiện định canh định cư cho đồng bào DTTS đạt kết quả: huyện Tri Tôn đã hỗ trợ 171/171 hộ; huyện Tịnh Biên đã hỗ trợ 47/85 hộ và huyện An Phú đã hỗ trợ 7/19 hộ. Năm 2015, UBND tỉnh quyết định điều chuyển 50 chỉ tiêu chưa thực hiện hết của huyện Tịnh Biên và An Phú sang huyện Tri Tôn để tiếp tục thực hiện…

Chia sẻ bài viết