26/05/2022 - 12:47

Ai có thể giành quyền nuôi con sau ly hôn? 

Căn cứ Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, sau ly hôn ba mẹ phải có nghĩa vụ chăm sóc, trông nom, giáo dục và nuôi dưỡng con chưa thành niên; con đã tuổi thành niên không có khả năng lao động hoặc mất năng lực hành vi dân sự; không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của pháp luật.

1. Điều kiện giành quyền nuôi con sau ly hôn

Ba hoặc mẹ muốn giành quyền lợi nuôi con phải chứng minh rõ ràng cho Tòa án thấy bạn có đạt đủ điều kiện về vật chất và tinh thần có thể mang lại cho con:

1.1 Điều kiện về kinh tế

Ba/mẹ phải chứng minh được cho Tòa án về công việc, chỗ ở và mức thu nhập ổn định. Điều này để chứng minh ba/mẹ có khả năng nuôi dưỡng, học tập và giúp con phát triển tốt hơn so với người còn lại.

1.2 Điều kiện về tinh thần

Người giành quyền nuôi con phải chứng minh tinh thần ổn định, không mắc cái chứng bệnh tâm lý và phải có thời gian quan tâm, dạy dỗ và giáo dục con. Bên cạnh đó, ba/mẹ phải chứng minh người đang nuôi con (hiện tại) không còn đủ điều kiện về tinh thần lẫn vật chất trong việc nuôi dưỡng con. 

2. Pháp luật quy định thế nào về quyền nuôi con

2.1 Khi con dưới 36 tháng tuổi

Quy định theo Khoản 3, Điều 81 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 - trẻ dưới 36 tháng tuổi sẽ giao cho mẹ nuôi dưỡng, trừ khi mẹ không đủ điều kiện chăm sóc và giáo dục con; hoặc ba mẹ đạt thỏa thuận quyền nuôi con khác. 

2.2 Khi còn từ 3 đến dưới 7 tuổi

Khi ly hôn, quyền nuôi con khi trẻ từ 3 - 7 tuổi sẽ được xử lý như sau: 

- Về nguyên tắc, khi ly hôn - ba mẹ phải thỏa thuận và thống nhất về người sẽ trực tiếp nuôi con, cũng như quyền và nghĩa vụ của mỗi bên đối với con sau ly hôn.

- Nếu hai bên không đạt được thỏa thuận chung, việc xác định quyền nuôi con sau ly hôn sẽ thuộc về Tòa án. Dựa vào điều kiện và dẫn chứng thực tế từ 2 bên mà Tòa án sẽ đưa ra quyết định nuôi con cho bên có đủ điều kiện để nuôi dưỡng và giúp con phát triển tốt nhất. 

2.3 Khi con trên 7 tuổi

Nếu trẻ từ 7 tuổi trở lên - được xem là có đủ nhận thức và suy nghĩ riêng. Khi ba mẹ ly hôn và tranh quyền nuôi con, Tòa án không chỉ xem xét quyền lợi về mọi mặt mà sẽ xem xét nguyện vọng của con. Tòa án sẽ hỏi nguyện vọng của trẻ muốn về cùng ai khi ba mẹ ly hôn để đưa ra quyết định cuối cùng. 

Và đừng quên tìm một luật sư giỏi để được tư vấn nếu bạn muốn giành quyền nuôi con (best child custody attorney).

Chia sẻ bài viết