04/07/2019 - 15:42

88% KCN đang hoạt động có công trình xử lý nước thải tập trung 

(CTO)- Theo Vụ quản lý khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), đến hết tháng 6-2019, cả nước có 221/251 khu công nghiệp (KCN) đang hoạt động có công trình xử lý nước thải tập trung, đạt tỷ lệ 88%. Tỷ lệ lấp đầy của các KCN đang hoạt động đạt gần 74%.

Doanh nghiệp may mặc hoạt động tại KCN Trà Nóc- TP Cần Thơ.

 Doanh nghiệp may mặc hoạt động tại KCN Trà Nóc- TP Cần Thơ.

Tính đến cuối tháng 6-2019, cả nước có 326 KCN được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên đạt xấp xỉ 95.500 ha, trong đó diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 65.600 ha, chiếm khoảng 68,7%. Hiện có 251 KCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 66.200 ha và 75 KCN đang trong giai đoạn đền bù, giải phóng mặt bằng và xây dựng với tổng diện tích khoảng 29.300 ha.

Bên cạnh đó, cả nước có 17 khu kinh tế (KKT) ven biển đã được thành lập với tổng diện tích mặt đất và mặt nước khoảng hơn 845.000 ha.

Đến tháng 6-2019, có 38 KCN nằm trong KKT với tổng diện tích khoảng 15.200 ha; trong đó 17 KCN đang hoạt động có tổng diện tích khoảng 6.900 ha và 21 KCN đang xây dựng cơ bản với tổng diện tích khoảng 8.300 ha.

Trong 6 tháng đầu năm, các KCN, KKT cả nước thu hút khoảng 340 dự án đầu tư nước ngoài (FDI), vốn đăng ký mới đạt khoảng 8,7 tỷ USD và 334 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký mới đạt khoảng 82.900 tỷ đồng.

Tính chung đến nay, các KCN, KKT có khoảng 8.900 dự án  FDI, tổng vốn đăng ký đạt khoảng 186 tỷ USD và hơn 9.086 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký đạt hơn 2.060 nghìn tỷ đồng. Các KCN, KKT giải quyết việc làm cho hơn 3,6 triệu lao động cả nước; trong đó khoảng 60% là lao động nữ.

Gia Bảo

Chia sẻ bài viết