21/11/2023 - 18:26

41 cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy thành phố được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức 

Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV trao giấy chứng nhận cho các học viên. Ảnh: NGỌC QUYÊN

(CT) - Ngày 21-11-2023, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ phối hợp cùng Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy TP Cần Thơ năm 2023 mở tại Trường Chính trị TP Cần Thơ. 

Các đại biểu dự lễ bế giảng. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Dự lễ bế giảng có đồng chí Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Phan Công Khanh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV; đồng chí Lê Văn Điện, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Chính trị TP Cần Thơ; các học viên...

41 học viên là cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy thành phố được trang bị các kiến thức về: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; kỹ năng lãnh đạo và quản trị chiến lược trong bối cảnh chuyển đổi số; nguyên tắc trong lãnh đạo địa phương - bài học từ những nhà lãnh đạo xuất sắc của thế giới và Việt Nam; một số vấn đề thực tiễn về công tác dân tộc và tôn giáo ở ĐBSCL; kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; phát triển bền vững trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; chính sách thu hút đầu tư và phát triển cụm kinh tế địa phương, kinh nghiệm một số mô hình của các tỉnh và thế giới; tình hình Biển Đông gần đây và một số hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam trong bối cảnh mới…

Qua lớp bồi dưỡng góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác thực tiễn cho đội ngũ cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy TP Cần Thơ, tạo cơ sở vững chắc cho các cán bộ thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV đã cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy TP Cần Thơ năm 2023 cho 41 học viên.

THANH THY

Chia sẻ bài viết