20/06/2021 - 17:24

Xét tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật

4 nghệ sĩ nhiếp ảnh Cần Thơ có hồ sơ đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước 

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Văn Ngọc Nhuần (phải) xem triển lãm ảnh do Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Cần Thơ tổ chức vào cuối tháng 5 vừa qua.

(CT) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố danh sách các hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật được Hội đồng chuyên ngành xét, đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước.

Trong đó, Cần Thơ có 4 tác giả có hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước được Hội đồng chuyên ngành thông qua, đều thuộc lĩnh vực nhiếp ảnh. Cụ thể, tác giả Châu Ngọc Tiếp (Bảy Triển) có 2 cụm tác phẩm: “Chào mừng Mặt trận Dân tộc Giải phóng Tây Nam Bộ” (8 ảnh) và “Xưởng Quân giới Tây Nam Bộ” (14 ảnh); tác giả Lương Huệ Quân (Lý Wày) có 3 cụm tác phẩm: “Phụ nữ Cần Thơ bám đất giữ làng, chiến đấu chống giặc” (9 ảnh), “Các đơn vị quân giải phóng đánh địch trên địa bàn tỉnh Cần Thơ” (8 ảnh), “Giải phóng Vị Thanh” (5 ảnh); tác giả Trần Văn Giác (Trần Giác) với cụm tác phẩm “Dấu ấn Hội chợ Bà Ðầm Thác Lác - Cần Thơ” (7 ảnh) và tác giả Văn Ngọc Nhuần có 2 cụm tác phẩm “Từ vũ khí thơ sơ góp phần làm nên chiến thắng lịch sử 30-4-1975” (9 ảnh) và “Hậu Giang - tình quốc tế cao cả trên đất bạn Campuchia” (11 ảnh).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng tải danh sách để lấy ý kiến nhân dân đến ngày 1-7-2021, trước khi Hội đồng chuyên ngành hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước theo quy định.

Tin, ảnh: DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết