14/01/2019 - 09:40

ត្រូវរង្វាន់ឆ្នោត១លានUSD រយៈពេល២ខែប៉ុន្តែមិនដឹង

លោក Peter DeLuca  អាយុ៥១ឆ្នាំ បានទិញឆ្នោត កាលពីថ្ងៃ១៣ ខែតុលា នៅហាងលក់ទំនិញមួយកន្លែង នៃរដ្ឋSterling Heights សហរដ្ឋអាមេរិក ប៉ុន្តែគាត់ទុកភ្លេចនៅក្នុងរថយន្តរយៈពេលជាង២ខែ។ ខណៈពេលឃើញសន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញ គាត់សាកផ្ទៀងមើលស្រាប់តែត្រូវរង្វាន់១លាន USD៕

           លោក Peter DeLuca ទទួលរង្វាន់ក្រោយពីទិញឆ្នោតរយៈពេល២ខែ។

យោង៖ UPI- ប្រែសម្រួល៖ លីសៀ

 

Chia sẻ bài viết