05/07/2022 - 09:05

Ðồng Tháp: Nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp 

(CT) - Từ đầu năm đến nay, tỉnh Ðồng Tháp đã hỗ trợ nông dân thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và ổn định đầu ra sản phẩm, cũng như chủ động thích ứng với các điều kiện sản xuất bất lợi do giá các vật tư nông nghiệp đầu vào tăng và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Sản phẩm xoài của tỉnh Ðồng Tháp được trưng bày, giới thiệu tại một sự triển lãm được tổ chức tại tỉnh hồi tháng 4-2022.

Theo UBND tỉnh Ðồng Tháp, trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình sản xuất nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, tiêu thụ được đảm bảo, công tác thông tin, dự báo về thị trường và tình hình thời tiết, thiên tai được chú trọng. Nhiều mô hình sản xuất hữu cơ được nhân rộng, công tác hỗ trợ người dân sản xuất và tiêu thụ nông sản được quan tâm thực hiện. Ðặc biệt, ngành Nông nghiệp thúc đẩy triển khai các giải pháp tái cơ cấu ngành đi vào chiều sâu, phát triển cây trồng vật nuôi theo hướng an toàn, bền vững. Tập trung phát triển các ngành hàng chủ lực theo chuỗi giá trị (như lúa gạo, cá tra, cây ăn trái, sen…) và hình thành các vùng sản xuất có quy mô lớn, tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Chú trọng xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm gắn với chỉ dẫn địa lý và thực hiện sản xuất đáp ứng theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP... Tiếp tục nhân rộng các mô hình tiên tiến trong sản xuất, quản lý dịch bệnh, giảm chi phí giá thành, tăng chất lượng sản phẩm. Hỗ trợ người dân đổi mới tổ chức sản xuất và chuyển đổi cây trồng, vật nuôi giúp mạng lại hiệu quả kinh tế cao. Qua 6 tháng năm 2022, giá trị nông lâm thủy sản (giá so sánh năm 2010) của tỉnh ước đạt 20.850 tỉ đồng, tương đương so với cùng kỳ năm trước.

Tin, ảnh: K.T

Chia sẻ bài viết