12/05/2018 - 16:19

“Làm theo” Bác trở thành việc làm thường xuyên 

Đảng bộ huyện Phong Điền xác định việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05-CT/TW) là góp phần quan trọng trong xây dựng Đảng và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Từ đó, Đảng bộ huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng nhiều mô hình, phần việc “làm theo” Bác thiết thực, hiệu quả, được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình, hưởng ứng thực hiện.

Công trình bê tông hóa tuyến Rạch Tre - Nhà Thờ (ấp Nhơn Lộc 1A, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền) đưa vào sử dụng giúp bà con giao thương thuận tiện.

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình có hiệu quả trên các lĩnh vực. Nhiều gia đình đã tự nguyện hiến đất, hoa màu, di dời vật kiến trúc, đóng góp tiền, ngày công lao động để xây dựng kết cấu hạ tầng... Điển hình là ở thị trấn Phong Điền. 2 năm qua, Đảng ủy thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện phong trào thi đua “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Theo đồng chí Trương Kim Khuyên, Bí thư Đảng ủy thị trấn, qua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, thị trấn đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; trong đó, tiếp tục giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh...

Đi dọc theo tuyến đường Rạch Tre - Nhà Thờ vừa mới xây dựng, chúng tôi chứng kiến sự hân hoan của người dân nơi đây. Ông Trương Văn Đầy, Bí thư kiêm Trưởng ấp Nhơn Lộc 1A, cho biết: “Trước đây, tuyến đường này chỉ là đường  đất, lầy lội khó đi. Đầu năm 2018, tuyến đường được xây dựng, bà con nơi đây mừng lắm vì đi lại thuận tiện hơn. Công trình có chi phí đầu tư khoảng 900 triệu đồng; trong đó, bà con dọc theo tuyến đường hiến đất, hoa màu trị giá gần 300 triệu đồng”. Điển hình như gia đình ông Phan Văn Lem, tự giác đốn cây ăn trái, hiến đất với tổng giá trị gần 30 triệu đồng... Theo đồng chí Trương Kim Khuyên, Bí thư Đảng ủy thị trấn, năm 2017, thị trấn đã vận động nhân dân xây mới 2 cây cầu dài 42m với chi phí 120 triệu đồng; nâng cấp mở rộng 5 cây cầu với chi phí 54 triệu đồng; kè mé chống sạt lở gia cố đê bao tuyến ấp Nhơn Lộc 1 và Nhơn Lộc 1A dài 110m, chi phí 510 triệu đồng; phát quang 5.100m, khai thông dòng chảy 4.000m;…

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều giữ vững phẩm chất, đạo đức, ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Theo đồng chí Lê Bá Thịnh, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Phong Điền, phòng đã tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn. 2 năm qua, huyện tiếp tục thực hiện mô hình một cửa liên thông trong lĩnh vực đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp bảo hiểm y tế trẻ em dưới 6 tuổi và đăng khai tử- xóa đăng ký thường trú tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; thực hiện dịch vụ công mức độ 3 trên cổng thông tin điện tử của huyện. Đồng thời, tiếp nhận 18.459 hồ sơ, giải quyết 18.122 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98% (trả trước hạn 2.479 hồ sơ, đạt tỷ lệ 14%; đúng hạn 15.643 hồ sơ, đạt tỷ lệ 86%). Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đều chấp hành nghiêm về thời giờ làm việc, thái độ tiếp xúc với các tổ chức, công dân niềm nở, tận tình, không để hồ sơ trễ hẹn…

Có thể khẳng định 2 năm qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Phong Điền ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được lồng ghép với các phong trào thi đua; đồng thời, gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao của từng cán bộ, đảng viên, thực hiện thắng lợi Nghị quyết hằng năm của Huyện ủy Phong Điền.

Bài, ảnh: Hồng Vân

Chia sẻ bài viết