03/12/2021 - 07:55

Ðiều chỉnh quy mô, vốn của Dự án 3 

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa có Công văn số 6134/UBND-XDÐT về việc triển khai thực hiện điều chỉnh Dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (Dự án 3), sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB).

Thi công một công trình ưu tiên của Dự án 3.

Thực hiện Quyết định số 1995/QÐ-TTg ngày 26-11-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án 3, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Ban Quản lý Dự án ODA TP Cần Thơ khẩn trương hoàn thành hồ sơ thủ tục để triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ đã cam kết với WB. 

Theo Quyết định số 1995/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị” do WB tài trợ, với các nội dung như gia hạn thời gian thực hiện dự án đến ngày 30-6-2024. Ðiều chỉnh quy mô, hạng mục đầu tư Dự án: cắt giảm và điều chỉnh một số các hạng mục đầu tư gồm không đầu tư hạng mục công viên và đường sau kè sông Cần Thơ, giảm quy mô đầu tư hệ thống kênh rạch nội ô và cắt giảm 2 hạng mục hồ điều hòa; bổ sung các hạng mục mới gồm xây dựng 2 trạm bơm mới tại trung tâm quận Ninh Kiều, nâng cấp mặt đường Cách mạng Tháng 8 (quốc lộ 91), xây dựng lan can kè sông Cần Thơ đoạn từ nhà khách số 2 đến cầu Ninh Kiều, xây dựng các hạng mục còn thiếu tại Hồ Búng Xáng thuộc Dự án 2. Ðiều chỉnh tổng mức đầu tư: tăng tổng mức đầu tư của Dự án 79,75 triệu USD (trong đó vốn vay WB giảm 0,36 triệu USD, vốn viện trợ không hoàn lại của Tổ chức hợp tác kinh tế Thụy Sĩ - SECO tài trợ ủy thác qua WB giảm 6 triệu USD, vốn đối ứng tăng 1.962,4 tỉ đồng - tương đương 86,11 triệu USD). Tổng mức đầu tư của Dự án sau điều chỉnh là 402,25 triệu USD (tương đương 9.167,25 tỉ đồng); trong đó vốn vay của WB là 250 triệu USD, vốn SECO viện trợ là 4 triệu USD, vốn đối ứng là 3.378,59 tỉ đồng (tương đương 148,25 triệu USD).

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết