08/12/2020 - 20:02

Ðề nghị xử lý nghiêm các hành vi gây tiếng ồn vượt mức quy định

Ðại biểu HÐND thành phố đề nghị tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi gây tiếng ồn vượt mức quy định, nhất là việc sử dụng các thiết bị khuếch đại âm thanh làm ảnh hưởng đến môi trường sống của người khác. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thành phố như sau:

Hằng năm, Sở TN&MT thành lập đoàn kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường định kỳ các cơ sở sản xuất kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn thành phố nhằm phát hiện và nhắc nhở các đơn vị thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về thủ tục môi trường; vận hành thường xuyên các công trình bảo vệ môi trường (khí thải và nước thải).

Việc các hộ gia đình trong quá trình sinh hoạt gây ra tiếng ồn, căn cứ khoản 3, Ðiều 143, Luật Bảo vệ môi trường: Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của UBND các cấp, Sở TN&MT kiến nghị UBND quận, huyện và xã, phường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra, xử lý theo đúng chức năng và thẩm quyền. Nếu vượt thẩm quyền thì kiến nghị cấp có thẩm quyền kiểm tra xử lý theo đúng quy định. Hằng năm, xây dựng kế hoạch kiểm tra, tuyên truyền giáo dục, nhắc nhở nhân dân có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự…

Ngoài ra, Sở TN&MT ký kết kế hoạch phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cấp thành phố và triển khai đến các phòng TN&MT quận, huyện phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động tại các cấp cơ sở, phù hợp với điều kiện từng địa phương. Sở TN&MT còn phối hợp nâng cao năng lực, kiến thức và kỹ năng tuyên truyền vận động quần chúng tham gia bảo vệ môi trường và tổ chức các hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về môi trường, thông qua các hoạt động tổ chức mít tinh, diễu hành, treo băng rôn. Công tác ra quân vệ sinh môi trường tại các khu vực ô nhiễm, bị người dân phản ánh cũng được định kỳ tổ chức hằng năm…

Chia sẻ bài viết