21/03/2021 - 17:16

Ðề nghị xây dựng khu đô thị dân cư thu nhập thấp

Cử tri đề nghị thành phố quan tâm đầu tư, xây dựng khu đô thị dân cư thu nhập thấp, tạo điều kiện cho những người có thu nhập thấp mua nhà ổn định cuộc sống. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 6 dự án nhà xã hội cho người có thu nhập thấp khu vực đô thị, nhà ở công nhân khu công nghiệp, với diện tích đất 56.613m2. Trong đó, có 1 dự án đã hoàn thành, với diện tích 8.842m2 và 5 dự án được chấp nhận đầu tư, đang thực hiện đầu tư, với diện tích đất 47.771m2, tổng số căn nhà ở là 2.417 căn, với tổng diện tích sàn 166.566m2. Trong thời gian qua, các ngành chức năng của thành phố đã thông báo về các dự án nhà ở xã hội đang triển khai, điều kiện để hưởng chính sách đến các đối tượng có nhu cầu. Ðến nay, các cơ quan chức năng của thành phố đã công bố danh sách khách hàng đủ điều kiện mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố là 640 đối tượng.

Bên cạnh đó, tại kỳ họp cuối năm 2020, UBND thành phố đã trình HÐND thành phố xem xét, điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 cho phù hợp với tình hình phát triển thực tế nhằm thúc đẩy phát triển các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Chia sẻ bài viết