04/08/2020 - 18:52

Ðề nghị xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy và học

Ðại biểu HÐND thành phố đề nghị tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, mua sắm trang thiết bị dạy và học. Nội dung trả lời của Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo thành phố như sau:

- Về hệ thống mạng lưới trường học: So với năm 2015, tổng số 455 trường mầm non, phổ thông trung học, tăng 7 trường. Cụ thể, số trường mầm non 175 trường, tăng 6 trường; trường tiểu học 176 trường, giảm 7 trường; trường THCS 68 trường, tăng 5 trường; trường THPT 36 trường, tăng 3 trường.

Cơ sở vật chất trường học tiếp tục được đầu tư, phát triển theo hướng kiên cố hóa và chuẩn hóa. Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia được các cấp, các ngành và cộng đồng quan tâm đầu tư. Tính đến 6 tháng đầu năm 2020, tổng số trường đạt chuẩn quốc gia đạt 327/455 trường (đạt tỷ lệ 71,86%), tăng thêm 125 trường so với năm 2015 (202 trường).

- Về số phòng học: Số phòng học hiện có của cấp học mầm non là 1.309 phòng học/1.317 lớp (nhóm), đạt tỷ lệ 0,99%; tiểu học: 2.847 phòng/3.100 lớp, tỷ lệ 91,81%; THCS: 1.254 phòng/1.759 lớp, tỷ lệ 71,29%; THPT: 729 phòng/808 lớp, tỷ lệ 90,22%.

- Về phòng học bộ môn và phòng chức năng: Khối phòng bộ môn và phòng chức năng bao gồm phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật, phòng bộ môn âm nhạc, phòng học bộ môn tin học, phòng khoa học - công nghệ, phòng học bộ môn sinh học, phòng học bộ môn hóa học, phòng học bộ môn vật lý, được xây dựng kiên cố với đầy đủ trang thiết bị. Cụ thể: mầm non có 699 phòng; tiểu học có 338 phòng; THCS có 100 phòng; THPT có 167 phòng.

Từ năm 2015 đến năm 2019, Sở Giáo dục và Ðào tạo đã chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục cấp thành phố để mua sắm trang thiết bị dạy và học giáo dục mầm non, phổ thông với số tiền 345 tỉ đồng.  

- Nhà vệ sinh: Tỷ lệ trường, điểm trường có nhà vệ sinh đạt 100%, nhà vệ sinh học sinh đáp ứng điều kiện cấp mầm non đạt 97,45%, tiểu học đạt 91,95%, THCS đạt 84,17%, THPT đạt tỷ lệ 86,67%, nhà vệ sinh đảm bảo nhu cầu tiếp cận và sử dụng của học sinh khuyết tật. Số lượng phòng vệ sinh, quy mô sử dụng, cấp, thoát nước và thu gom và xử lý chất thải theo quy định.

Chia sẻ bài viết