16/08/2021 - 21:48

Ðề nghị tiếp tục bó gọn cáp viễn thông, cáp truyền hình

Cử tri quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy đề nghị tiếp tục thực hiện bó gọn cáp viễn thông, cáp truyền hình trên các tuyến đường, hẻm. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Qua 6 năm thực hiện chỉnh trang, làm gọn cáp treo trên địa bàn thành phố theo Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 28-12-2014 của UBND thành phố, toàn thành phố đã triển khai gông và bó gọn cáp trên 832 tuyến đường, hẻm với tổng chiều dài 1.179km. Trong đó, đã thực hiện gông với khối lượng gông cáp trên 295 tuyến đường, với tổng chiều dài 527km và bó gọn cáp trên 537 tuyến đường, hẻm với tổng chiều dài 670km. Qua đó, hoàn thành cơ bản việc gông, bó gọn cáp tất cả các tuyến đường trên địa bàn thành phố theo yêu cầu của Kế hoạch số 118/KH-UBND. Ðể tiếp tục thực hiện giai đoạn 2021-2025, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 26-4-2021 về việc chỉnh trang hệ thống cáp thông tin và cáp điện lực trên địa bàn thành phố.

Hiện nay, chủ sở hữu cột (Ðiện lực Cần Thơ, VNPT, Viettel…) đang triển khai thực hiện việc đầu tư gông và đưa cáp vào gông tại quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy, với mục tiêu đến hết năm 2022 sẽ thực hiện gông toàn bộ cáp viễn thông và cáp truyền hình trên tất cả các tuyến đường, tuyến hẻm. Do đó, đề nghị cử tri khi phát hiện cáp viễn thông và cáp truyền hình mất an toàn, mất mỹ quan thì báo cụ thể vị trí về Phòng Văn hóa - Thông tin quận để kịp thời phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý.

Trong thời gian tới, UBND thành phố yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông bám sát kế hoạch được phê duyệt, thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện chỉnh trang hệ thống cáp trên địa bàn thành phố để bảo đảm an toàn và mỹ quan đô thị.

Chia sẻ bài viết