08/08/2020 - 19:30

Ðề nghị thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo

(Tiếp theo kỳ trước)

- Tiếp tục triển khai các hoạt động trải nghiệm, học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật:

Hiện nay, 100% đơn vị tổ chức tốt hoạt động giảng dạy thông qua hành trình di sản, với nhiều hình thức khác nhau, phù hợp tình hình thực tế tại địa phương và điều kiện cụ thể của đơn vị. 100% đơn vị đã xây dựng và triển khai nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch về hoạt động trải nghiệm cho học sinh. Tùy vào điều kiện cụ thể, các đơn vị đã tổ chức cho học sinh hoạt động trải nghiệm trong nhà trường hoặc ngoài nhà trường với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần hiệu quả vào việc vận dụng kiến thức được học vào thực tiễn sản xuất và đời sống.

Ðặc biệt, các hoạt động trải nghiệm gắn liền với các mô hình “Trường điển hình đổi mới”, “Dạy học gắn liền với sản xuất kinh doanh tại địa phương”, “Tuổi trẻ bảo vệ môi trường bằng phương pháp giáo dục hành động theo Dự án WINDY” được sự đồng thuận cao từ cộng đồng. Qua đó, góp phần thúc đẩy hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học.

Ðồng thời, khuyến khích học sinh tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học. Năm học 2019-2020, có 195 sản phẩm/dự án của 450 học sinh trung học thuộc 9 phòng giáo dục và đào tạo và 27 trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học đăng ký dự thi cấp thành phố; trong đó, có 2 sản phẩm/dự án vượt qua vòng chấm thẩm định cấp thành phố được chọn tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia.

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết