19/09/2021 - 18:57

Ðề nghị thu hồi dự án

Cử tri quận Cái Răng đề nghị thu hồi diện tích đất còn lại thuộc dự án Khu Công nghiệp Hưng Phú 1. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Dự án Khu Công nghiệp Hưng Phú 1 (cụm A), phường Tân Phú, quận Cái Răng được UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1173/QÐ-UBND, ngày 17-4-2015 và giao Quỹ đầu tư phát triển thành phố làm chủ đầu tư dự án, với quy mô khoảng 110ha. Dự án được chia làm 3 giai đoạn để thực hiện. Hiện nay, chủ đầu tư đã thực hiện giai đoạn 1 (trong đó có Khu Công nghiệp hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản), với diện tích 51,73ha. Giai đoạn 1 được chủ đầu tư chia thành 2 phân kỳ để thực hiện. Ðến nay, đã cơ bản hoàn thiện cơ sở hạ tầng phân kỳ 1, với diện tích 25,72ha và đã cho thuê được 5,07ha. Dự kiến sau khi cho thuê lắp đầy phân kỳ 1 giai đoạn 1, chủ đầu tư sẽ tiến hành giải phóng mặt bằng phân kỳ 2 của giai đoạn 1.

Thời gian qua, UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành tích cực hỗ trợ nhà đầu tư xúc tiến đầu tư, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào phần diện tích đất đã hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng. Ðồng thời, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành giai đoạn 1 của dự án.

Ðể giải quyết các tồn tại của các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố, trong đó có Khu Công nghiệp Hưng Phú 1 (cụm A), UBND thành phố đã chỉ đạo Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ khẩn trương rà soát, đề xuất cụ thể phương án xử lý.

Chia sẻ bài viết