22/05/2024 - 19:04

Ðề nghị tăng cường quản lý nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước

Cử tri đề nghị tăng cường quản lý nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước, nhà ở công vụ thuộc phạm vi quản lý của thành phố. Nội dung trả lời của Sở Xây dựng thành phố như sau:

- Ðối với quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước do Sở Xây dựng quản lý: có 23 cơ sở nhà, đất thuộc diện bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Năm 2023, Sở Xây dựng trình UBND thành phố ban hành quyết định bán 10 cơ sở nhà, đất thuộc diện bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, qua rà soát, chỉ có 5 cơ sở nhà, đất đủ điều kiện bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (5 vị trí còn lại có mục đích đấu giá quyền sử dụng đất chưa phù hợp với mục đích kế hoạch sử dụng đất hằng năm được phê duyệt). Hiện nay, đang thực hiện thủ tục bán đấu giá đối với 5 cơ sở nhà, đất đủ điều kiện. Các cơ sở nhà, đất còn lại, Sở Xây dựng tiếp tục tham mưu UBND thành phố tiếp tục khai thác trong năm 2024.

- Ðối với việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ: Hiện nay, TP Cần Thơ có 15 căn nhà công vụ để bố trí cho cán bộ thuộc Thành ủy quản lý với diện tích 1.016,12m2 tại tầng 3 Lô B nhà chung cư 7 tầng khu dân cư Hưng Phú I (lô số 3A), phường Hưng Phú, quận Cái Răng. Thành phố đã bố trí 14/15 căn hộ (diện tích sàn từ 60-70m2) cho các chức danh theo quy định tại Quyết định số 03/2022/QÐ-TTg ngày 18-2-2022 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ. Công tác quản lý nhà ở công vụ được quản lý chặt chẽ, bố trí đúng đối tượng, góp phần đảm bảo nơi ở cho cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển công tác.

Chia sẻ bài viết