05/08/2020 - 21:03

Ðề nghị tăng cường quản lý hoạt động các trung tâm tư vấn du học

Ðại biểu HÐND thành phố đề nghị tăng cường kiểm tra, quản lý chất lượng hoạt động của các trung tâm tư vấn du học. Nội dung trả lời của Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT) thành phố như sau:

Ðến thời điểm tháng 5 năm 2020, TP Cần Thơ có 22 công ty tư vấn du học được cấp phép hoạt động. Các công ty hoạt động dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn thành phố thực hiện báo cáo tình hình hoạt động về Sở GD&ÐT định kỳ 2 đợt/năm (đợt 1: ngày 30-6 và đợt 2: ngày 31-12).

Hằng năm, Sở GD&ÐT phối hợp với Phòng An ninh - Chính trị nội bộ, Công an thành phố thành lập đoàn kiểm tra, nắm tình hình hoạt động dịch vụ tư vấn du học và cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đối với các công ty trên địa bàn thành phố.

Sở GD&ÐT đã tiến hành kiểm tra hoạt động dịch vụ tư vấn du học của các công ty trên địa bàn. Qua kết quả kiểm tra hoạt động của các công ty. Sở GD&ÐT đã quyết định thu hồi giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ tư vấn du học của 5 công ty, với lý do các công ty đã ngưng hoạt động dịch vụ tư vấn du học tại địa điểm được cấp phép.

Ðội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học đều có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất 1 ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ GD&ÐT.

Thời gian qua, Sở GD&ÐT đã phát hành các công văn liên quan đến hoạt động dịch vụ tư vấn du học. Cụ thể, như: Công văn số 546/SGDÐT-GDTX, về việc chấn chỉnh hoạt động dịch vụ tư vấn du học và quản lý công dân Việt Nam đi học tập ở nước ngoài; Công văn số 947/SGDÐT-GDTX, về việc thực hiện các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; Công văn số 324/SGDÐT-GDTX về việc cảnh báo các thông tin sai lệch về du học Nhật Bản…

Ðến thời điểm hiện tại, trên địa bàn TP Cần Thơ chưa phát hiện trường hợp vi phạm quy định về việc đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập.

Chia sẻ bài viết